03 oktober Projecten

Vinçotte stroomlijnde controles voor Nemo Link

De Nemo Link-interconnector is een 140 kilometerlange verbinding tussen België en Groot-Brittanië via onderzeese en ondergrondse elektriciteitskabels. Het stroomtransport en de transformatie vlot laten verlopen vereist een erg specifieke en complexe technische infrastructuur. De ingenieurs van Vinçotte controleerden zowel de technische uitrusting als de stabiliteit en wind- en waterdichtheid van de gebouwen op het Belgische grondgebied. Zo weet de bouwheer zeker dat alles aan de Europese en Belgische normen voldoet.

Technische infrastructuur onder spanning #

Het unieke aan dit project is dat hoogspanningswisselstroom door de HVDC-convertoren aan land omgezet wordt naar gelijkstroom voor het transport via de onderzeese kabel. Die stroom wordt op zijn beurt getransformeerd naar een lager spanningsniveau. Dat is technisch erg complex en vraagt dus ook een professionele en zeer nauwkeurige controle, zowel wat de technische uitrusting als wat de infrastructuur van de gebouwen betreft. De technische controle bestond uit vier onderdelen.

In eerste instantie werd alle elektriciteit gecontroleerd. Denk hierbij maar aan de inspectie van verdeelborden, (nood)verlichting, bekabeling, bliksembeveiligingsinstallatie en de hoog- en laagspanningscabines. Ook de HVAC werd stevig onder de loep genomen, zoals de werking van de ventilatie, koeling en warmtepompen. Een derde onderdeel is de controle van de sanitaire installaties. Vinçotte inspecteerde onder andere de verdeling van koud en warm water in de douches, de warmteafvoer in de technische ruimtes en de regenwaterrecuperatie. Tenslotte was ook de algemene brandveiligheid aan de beurt. Daarbij werd zowel passief als actief gecontroleerd. Een passieve controle bestaat uit het controleren van de werking van de branddeuren, de compartimentering van de gebouwen,… Tijdens de actieve controle werd een brandrisicotest uitgevoerd om zowel branddetectie als gasblussing in de risicoruimtes te checken. Zo weten de experten zeker dat de juiste procedures worden opgestart en of alles vlekkeloos werkt.

Stabiliteit en wind- en waterdichtheid onder controle #

Als je als bouwheer een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering wil afsluiten, moet de stabiliteit van de gebouwen door een onafhankelijke, erkende controle-instantie worden gecontroleerd en goedgekeurd. Ook hiervoor deed Nemo Link een beroep op de expertise van Vinçotte. Om de stabiliteit van de conversiestations, burelen, technische ruimtes, etc. te controleren voerde de Vinçotte-expert zowel een technische als een praktische controle uit. De theoretische check bestond uit:

  • het bekijken van alle plannen en documenten van de gesloten ruwbouw;
  • het controleren van stabiliteitsberekeningen;
  • het verifiëren of de ontwerpplannen volledig beantwoorden aan de Europese en Belgische normen.

Na deze controles ging de Vinçotte-ingenieur na of op de werf ook alles effectief werd uitgevoerd volgens de geldende normen. Hij controleerde het metselwerk, de vloerelementen, de plaatsing van de wapening, etc.Dezelfde Vinçotte-expert voerde daarnaast ook de controle van de wind- en waterdichtheid van de ramen, daken,… van de gebouwen uit.

Volgens de normen #

Na deze uitvoerige testen ontving de klant een gedetailleerd eindrapport van de Vinçotte-expert zodat hij kan aantonen dat alles gebouwd werd volgens de geldende normen. Op basis hiervan kan de bouwheer dus een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering aanvragen.

Alle controles onder één dak #

Voor Nemo Link zorgde werken met Vinçotte voor een ideaal en vlot scenario omdat alle controles gebundeld konden worden. Één expert nam alle inspecties van A tot Z op zich. Hij controleerde de plannen tijdens de opstartfase en voerde inspecties uit op de werf tijdens de eindfase. Zijn sterke betrokkenheid bij het project maakt dat hij alle mogelijke risicopunten van de gebouwen perfect in kaart kan brengen en de controles dus heel gericht kan uitvoeren. Dankzij zijn ervaring en polyvalente kennis is de klant er zeker van dat hij alles perfect onder controle heeft.

Meer dan controles alleen
#


Als klant kan u bij Vinçotte niet alleen terecht voor controles. Tijdens de werken voor Nemo Link kon Elia ook advies inwinnen over vragen of problemen die niet binnen de specifieke scope van de opdracht vielen. Zo waren er op een gegeven moment bijvoorbeeld problemen met een weg die buiten de werf ligt. Bij Vinçotte werken we multidisciplinair dus de ervaren experten wisten meteen raad. We hebben dan ook een team dat u op alle domeinen en bij alle technieken kan bijstaan. En dat op elk moment, zowel tijdens de ontwerpfase als op de werf.

Wilt u meer details over de Nemo Link-interconnector?

Lees dan zeker ook dit artikel.