04 oktober Actualiteit

Vinçotte is een "Employer preparing the future of work"

Agoria lanceert het "Be the change" initiatief om vorm te geven aan de duurzame arbeidsmarkt van morgen en stelt daarbij 4 doelstellingen voorop: upgrading van de skills van alle medewerkers, omscholing van werkenden en werklozen, activering en technology als facilitator. Vinçotte onderschrijft het "Be the change"-charter en gaat het engagement aan om het personeelsbeleid aan te passen aan de uitdagingen van de arbeidsmarkt van morgen.

De 5 engagementen van 5 Vinçotte:

  • Biedt voor alle medewerkers een talentscan aan die nog niet gekende sterktes aan het licht kan brengen en zo de basis kan vormen voor duurzame inzetbaarheid.
  • Laat minstens 10% van de medewerkers toe een 2de skillset op te bouwen door hen minstens 10% van de tijd te laten spenderen aan een andere rol of aan competentie-ontwikkeling voor een ander profiel binnen het bedrijf.
  • Brengt verplaatsingen en verplaatsingstijd van medewerkers naar klanten, naar leveranciers, binnen de onderneming,… in kaart en reduceert deze verplaatsingen tegen 2022 met minstens 20%.
  • Investeert minstens 1/5de van haar research & development-middelen in technologische oplossingen die ‘remote services’ mogelijk maken in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en diensten aan bedrijven.
  • Een extra engagement van Vinçotte is dat we tegen eind 2021 al onze inspecties en audits doen op basis van digitale checklists die desgevallend digitaal gekoppeld zijn met meetinstrumenten. 1000 inspecteurs worden hiertoe opgeleid.

60 andere bedrijven hebben ondertussen hun commitments bekend gemaakt. U vindt ze hier.