12 februari

Vinçotte ondersteunt H.Essers bij publicatie eerste duurzaamheidsrapport

Met meer dan 6.500 werknemers is H.Essers niet alleen de grootste werkgever van de provincie Limburg, maar ook een absolute internationale referentie in de sector. Ook op het vlak van duurzaamheid wil de logistieke dienstverlener toonaangevend zijn.

H.Essers vroeg Vinçotte als sparringpartner voor de inhoud van het rapport en om het rapport, de KPI’s en de cijfers te valideren.

Maar het logistieke bedrijf ging nog verder dan dat. Voor hun eerste duurzaamheidsrapport legde H.Essers de lat hoog en besliste om te rapporteren volgens de GRI (Global Reporting Initiative), een internationale standaard voor duurzaamheidsrapportering. Vinçotte werd ingeschakeld als adviseur zodat het logistieke bedrijf zowel de methodologie als de GRI-vereisten juist wist toe te passen.

H.Essers bepaalde intern de inhoud van het duurzaamheidsrapport en werkte hem uit. Hoe deze inhoud aan de GRI-standaard gekoppeld moest worden, werd tijdens wekelijkse overlegmomenten met Vinçotte afgetoetst.

Een transparante communicatie naar klanten en andere stakeholders is daarbij cruciaal. Met de publicatie van ons eerste duurzaamheidsrapport krijgen zij een goed beeld van onze inspanningen, verwezenlijkingen en doelstellingen op dat vlak,” aldus Anne Van Horebeek, Talent & Development Manager bij H.Essers.

5 krachtlijnen die naadloos aansluiten bij de bedrijfswaarden van H.Essers maar ook bij de SDG’s van de VN vormen de rode draad in het rapport. Binnen die krachtlijnen legde het bedrijf harde ambities vast. Denk hierbij aan het terugdringen van arbeidsongevallen, het vergroten van medewerkerstevredenheid, het verminderen van hun CO2-uitstoot, etc.

Na enkele maanden was het rapport finaal en controleerde en valideerde Vinçotte de inhoud.

Het resultaat? Een knap uitgewerkt en gevalideerd rapport, opgesteld volgens een internationaal gerespecteerde standaard dat een ijzersterke basis vormt voor een duurzame toekomst. Of, zoals ze bij H.Essers zeggen: Together we make it transpossible. And sustainable.