11 mei Oplossingen , Corona

Vinçotte helpt bedrijven bij het juist implementeren van thermografische “koortsscanners”

Veel bedrijven overwegen momenteel om koortsscanners te plaatsen aan de ingang van het gebouw om de temperatuur van personeel en bezoekers te meten zodat ze personen die koorts hebben (en dus mogelijk COVID-19 besmet zijn) buiten kunnen houden. Er zijn echter heel wat installatiebedrijven die op deze nieuwe markt springen, meestal zonder enige ervaring, en dan blijken die scanners toch niet altijd zo goed te werken....

Om te vermijden dat bedrijven nutteloze scanners plaatsen, hebben we onze experten thermografie gevraagd om er neutraal advies over te geven. Vinçotte heeft al tientallen jaren ervaring met thermografische scanners en kan u adviseren indien u in het kader van de COVID-19 crisis een koortsscanner wenst te installeren.

Vooraleer offertes aan te vragen, maakt u best een plan op met de ingangen en het aantal mensen dat daar voorbijkomt. Vaak zijn er immers meerdere ingangen voor bezoekers, personeel, leveranciers, laadkades, enz. Denk ook aan de flow van mensen die het gebouw binnenkomen want die moet worden uitgetekend. Zijn er sluizen nodig? Hoe bewaren we de nodige afstand? Hoe zorgen we ervoor dat we niemand missen?

Deze gegevens kan u allemaal gebruiken in uw offerteaanvragen zodat u perfect kan beschrijven wat u nodig heeft.

Offertefase #

U heeft goed bepaald wat u nodig heeft en heeft een aantal offertes ontvangen maar deze zijn moeilijk te beoordelen voor u.

Hier kunnen we u al bijstaan met onze ervaring. We checken of de offertes aan de vereisten voldoen en vragen eventueel ontbrekende informatie op. Vervolgens kiest u met wie u werkt.

Ingebruikstelling #

Tijdens de installatie en voor de ingebruikname komen we controleren en testen of

  • alles correct geplaatst is
  • de metingen nauwkeurig genoeg zijn volgens de door u opgelegde eisen.

Hiervoor beschikken wij over een gekalibreerde professionele “Black Body’, een voorwerp dat alle elektromagnetische straling die erop valt absorbeert waardoor er niets van deze straling gereflecteerd wordt. We geven ook technisch-wetenschappelijke tips om de metingen zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren.

Meer info?

Overweegt u ook een koortsscanner?

Contacteer ons dan >>>