03 juli

Vinçotte en ENGIE Fabricom samen in zee

Het is bevestigd. Otary Groep, ENGIE Electrabel en Eneco kunnen starten met de bouw van de twee offshore windmolenparken Mermaid en Seastar in de Noordzee. Hiervoor bundelen de partners hun krachten onder de naam SeaMade nv. Samen zullen ze zorgen voor de realisatie van het grootste windmolenpark ooit gebouwd in België. Vinçotte ziet erop toe dat de hernieuwbare energie die dit park oplevert veilig gebruikt kan worden op ons elektriciteitsnetwerk.

Hernieuwbare energie is key #

SeaMade zal bestaan uit 58 windturbines met een totale capaciteit van 487 MW. Deze zullen groene energie leveren aan ongeveer 485.000 huishoudens. Dankzij dit project is er jaarlijks een reductie van meer dan 500.000 ton CO2-uitstoot mogelijk. Hiermee wordt nogmaals het belang aangetoond van hernieuwbare energiebronnen in de transformatie van ons energielandschap en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Vinçotte en ENGIE Fabricom samen in zee met SeaMade #

De 58 windturbines zullen verbonden worden met twee offshore hoogspanningssubstations (OHVS). Dat is waar ENGIE Fabricom en Vinçotte samen in zee gaan.

De marktleider op vlak van modulaire constructie voor de offshore industrie zal op zijn site in Hoboken de twee stations bouwen. Vinçotte controleert beide stations om ervoor te zorgen dat de geproduceerde energie op een veilige manier omgezet en getransporteerd wordt zodat ze gebruikt kan worden op het land. Daarbij is het uitvoeren van een review design een eerste stap. Een Vinçotte-expert doet eerst een controle van alle plannen en schema’s. Deze stap is volop bezig en laat ENGIE Fabricom toe om tijdig aanpassingen te doen indien nodig voor het bouwen van de stations.

De controles voor indienstname staan tussen oktober en december 2019 ingepland. Vinçotte gaat hierbij na of de installaties veilig, betrouwbaar en conform het AREI zijn alvorens ze op zee gaan. Indien noodzakelijk, kan Vinçotte ook de nodige bijkomende keuring uitvoeren. Het voordeel van de correcte en zorgvuldig uitgevoerde controles van Vinçotte? Besparingen op lange termijn. Een defecte installatie op zee herstellen is immers erg complex.

Vinçotte: uw on- en offshore-expert! #

Vinçotte kan later ook een inspectie uitvoeren na de volledige installatie van de stations op zee. De Vinçotte-experten beschikken namelijk over een grondige offshore GWO-training. en voltooiden al heel wat controles, keuringen en consultancyprojecten op het vlak van hernieuwbare energie. Daarnaast biedt Vinçotte expertise in een brede waaier aan diensten waardoor ENGIE in de toekomst ook beroep kan doen op de Lifting-experten om alle kranen op de stations te controleren en jaarlijks te keuren.

Het staat als een paal boven water: Vinçotte heeft de expertise om al uw projecten van A tot Z op te volgen.

Contacteer ons