Vinçotte bereidt zich voor op de nieuwe EU Batterijverordening

De nieuwe batterijverordening 2023/1542 van de Europese Unie, die in februari 2024 van kracht wordt, betekent een belangrijke verschuiving voor batterijfabrikanten, batterijimporteurs en hun toeleveringsketens.

Deze verordening legt niet alleen strenge normen op voor de productie en verwijdering van batterijen, maar verplicht ook het berekenen van de CO2-voetafdruk, verklaringen over gerecycleerde inhoud en due diligence-beleid.

Belangrijkste gevolgen voor bedrijven #

Bedrijven die batterijen produceren of importeren in de Europese Unie zullen zich aan strengere normen moeten houden op het gebied van materiaalgebruik, recyclage-doelstellingen en etikettering. Daarnaast zullen ze verantwoordelijk worden gehouden voor het zich bewust zijn van en bekendmaken van de koolstofemissies van hun batterijen en voor het identificeren van en toezien op potentiële negatieve sociale en milieueffecten in hun waardeketen.

Vinçotte (lid van Kiwa Group) biedt uitgebreide ondersteuning aan bedrijven bij het navigeren door de nieuwe EU-batterijregelgeving. Dit houdt ook in dat we bedrijven helpen om hun naleving te beoordelen en ervoor te zorgen dat hun batterijen aan de nieuwe vereisten voldoen.

Om bedrijven te helpen bij het voldoen aan de nieuwe EU batterijverordening, leveren wij hulp bij het uitvoeren van een kloofanalyse , aangepaste trainingen en de verplichte verificatie door een derde partij en controle door een erkende instantie.

Integratie met Digi-Tags #

Dankzij Digi-Tags, onze tool voor asset safety management, kunnen unieke digitale ID's op batterijen worden geplaatst, die transparantie bieden met betrekking tot de traceerbaarheid van materialen, batterijspecificaties en garantie.

Dit garandeert de naleving van de EU Batterijverordening.

Bedrijven helpen bij het verifiëren van de CO2-voetafdruk #

Om te voldoen aan de nieuwe EU-batterijverordening zijn bedrijven vanaf 18 februari 2025 verplicht om de CO2-voetafdruk van hun batterijen te berekenen en openbaar te maken, te beginnen met batterijen voor elektrische voertuigen.

Oplaadbare industriële batterijen en batterijen voor lichte vervoermiddelen (LMT) volgen respectievelijk in 2026 en 2028. Deze vereiste is bedoeld om de transparantie te vergroten en de voortdurende inzet van de EU voor een koolstofarme economie te bevorderen.

De EU-batterijverordening 2023/1542, met haar verplichte verificatie van de CO2-voetafdruk en andere strenge voorschriften, markeert een belangrijke transformatie voor de batterijsector en zijn toegang tot de Europese markt. De verordening vervangt de vorige EU-verordening voor batterijen die op de markt worden verkocht en richt zich deels op de milieu-impact van batterijen.

Meer weten #

Lees onze service pagina over de EU Batterijverordening 2023/1542 voor meer informatie.