Vermijd onnodige kosten en vertragingen, laat uw bouwwerken vroegtijdig controleren zoals Nautilus en Atlantis in Anderlecht

Nautilus - een 23.000 m2 groot complex met 4 appartementsblokken van 7 tot 17 verdiepingen en twee kelders van 8.700 m2 - en Atlantis - 3 appartementsblokken van 7 verdiepingen met winkelruimtes en een parkeergarage - vormen samen een groot gebouwencomplex aan het Kanaal van Anderlecht. Vinçotte nam alle uitdagingen van deze nieuwbouw onder de loep en werkte van bij de start van het project nauw samen met de klanten.

Controle van de gesloten ruwbouw, speciale technieken en brandveiligheid #

De taak van Vinçotte tijdens dit project? Het controleren van de stabiliteit en de duurzaamheid van de gesloten ruwbouw, van de speciale technieken en de brandveiligheid vanaf de projectfase tot en met de voorlopige oplevering. Deze controles voorkomen technische problemen tijdens de bouw en verlagen het risico op defecten of ongevallen na de bouwwerken.

Een verkorte doorlooptijd dankzij paalfunderingen en een prefabstructuur #

Door de ligging naast het kanaal was het essentieel om het Nautilus-project op palen te bouwen en rekening te houden met de grondwaterspiegel. Hiervoor moest een specifieke studie uitgevoerd worden. Verder zijn de gebouwen in Nautilus relatief klassiek opgebouwd; ze hebben een skelet van gewapend beton en dragend metselwerk.

Bij het Atlantis-project worden de verschillende verdiepingen in de fabriek gebouwd met prefab betonelementen. Dat is ideaal om de uitvoering te standaardiseren en de doorlooptijd te verkorten. Vinçotte nam deel aan de conceptontwikkeling, de validatie van de werkhypothesen en de uitwerking van de verschillende uitvoeringsdetails.

Een constructieve samenwerking #

Nautilus en Atlantis zijn twee boeiende en langlopende projecten waarin Vinçotte een beslissende rol speelde. Vinçotte nam van bij de start deel aan de vergaderingen om de aandachtspunten vast te leggen vóór het aanstellen van de aannemer en droeg zo bij tot de uitbouw van een succesvol project. Door de actieve betrokkenheid van Vinçotte kon het project gaandeweg bijgesteld worden en werden onnodige kosten en vertragingen vermeden.

Vinçotte: uw partner die proactief met u samenwerkt en u begrijpt #

En dat zijn niet de enige troeven van Vinçotte in een dergelijk project. Naast het delen van kennis over stabiliteit, waterdichtheid, speciale technieken en brandveiligheid, zorgt Vinçotte ook voor een multidisciplinaire begeleiding. We kunnen dit omdat binnen Vinçotte de allerbeste experten in elektriciteit, liften, enz. werken. Beter nog, in elk vakgebied voert één ingenieur het project van A tot Z uit: van studie tot uitvoeringscontrole door deelname aan vergaderingen. Deze manier van werken vermijdt een slechte informatie-uitwisseling tussen collega's.

De belangrijkste troeven van Vinçotte zijn proactiviteit en flexibiliteit. Vinçotte werkt nauw met u samen en past zich aan de levensduur van de site aan om zo de ideale oplossing te vinden op het vlak van planning, technische problemen, budget, etc.

Civil Works

Wilt u meer informatie over onze diensten op het gebied van stabiliteit en duurzaamheid van constructies? Of controles in verband met speciale technieken en brandveiligheid?

Contacteer ons