AE+ is het eerste ingenieursbureau in België dat de ISO19650 BIM certificering haalt en daarmee meteen ook top in Europa wordt.

AE+ is een Limburgs studie en-ingenieursbureau dat kwaliteit en vooruitstrevendheid al lang hoog in het vaandel draagt. Ook nu weer bewijzen ze dat dit geen loze woorden zijn door als eerste studiebureau in België de ‘BIM volgens de ISO19650 norm’ certificatie binnen te halen. Het bedrijf mag nu trots het certificaat Bimproof-validated by Vinçotte voeren. Met het behalen van het Bimproof-validated by Vinçotte certificaat brengt het bedrijf dat al lang inzet op kwaliteit zijn standaarden naar het hoogste niveau en onderscheidt het zich van de concurrentie.

Het Bimproof-validated by Vinçotte certificaat is ontstaan uit een samenwerking tussen Bimproof, dat BIM-maturiteit van bedrijven auditeert en Vinçotte dat zorgt voor certificering van o.a. ISO normen. Het label toont aan dat een bedrijf BIM implementeert volgens de ISO19650 norm.

Matthise Gosselink van Bimproof legt uit: “Heel veel bedrijven in de bouw doen al een beetje BIM maar vaak is het eindresultaat een veredelde 3D voorstelling van een bouwproject. De echte meerwaarde van BIM kan pas blijken wanneer alle partijen betrokken bij een project volgens afgesproken procedures informatie opbouwen en uitwisselen. Dit vereist een procesmatige aanpak en gestandaardiseerde werking, de ISO19650 norm biedt hiervoor een internationaal gedragen framework”.

AE+ werkte al langer met BIM maar besefte dat een meer gestructureerde aanpak voor het hele bedrijf nodig was. Wim Diliën, zaakvoerder AE+ verduidelijkt: “We zien steeds meer Design&Build projecten waarbij een opdrachtgever een project aan een heel team gunt ipv aan verschillende individuele partijen. Gestructureerd en gestandaardiseerd samenwerken als team wordt dus meer dan ooit cruciaal om projecten te winnen en rendabel te maken want daar gaat het uiteindelijk om. Het werken volgens de ISO19650 norm geeft ons een uniforme structuur zodat er minder fouten kunnen gebeuren, minder tijd verloren gaat en projecten in de toekomst goedkoper zullen kunnen”.

90% van het certificatieproces gaat eigenlijk niet over de BIM technologie zelf maar over de processen errond, over de communicatie, over procesbeheersing en kwaliteitscontrole, en tenslotte over hoe je de manier van (samen)werken 100% dummy proof kunt maken.

Voor AE+ is het behalen van het Bimproof-validated by Vinçotte certificaat een manier om zich te onderscheiden van de concurrentie. Stilaan werkt iedereen ongeveer aan dezelfde prijs en hiermee kunnen wij aantonen dat wij de meest efficiënt georganiseerde zijn. Dit is nu objectief vastgesteld door de audit. Bovendien verwacht Wim Diliën dat de ISO 19650 norm een standaard gaat worden voor de hele sector en dat overheden en grote bedrijven bij het aanbesteden van hun projecten zullen eisen dat het hele team gecertificeerd is of minimaal gescreend wordt op BIM-maturiteit.

Het hele proces voor certificatie duurt normaal bijna een jaar maar AE+ deed het in 6 maanden. Het bedrijf werkt met hele korte beslissingslijnen wat snelheid oplevert. De eerste fase van de certificatie was een voorbereidende audit waarop er werd besproken op welke punten nog verbetering nodig was. Daarna kwam de echte audit door Bimproof en tot slot kwam Vinçotte voor de certificatie. “De hele samenwerking met Bimproof en Vinçotte verliep heel aangenaam en professioneel. Binnen het wettelijke kader waarbinnen ze werken hebben ze ons heel goed geholpen. We zijn trots op het behalen van dit label en de certificatie door een wereldspeler zoals Vinçotte en zien de toekomst zelfzeker tegemoet” aldus Wim Diliën.

Nu volgt een periode van opleiding van het hele bedrijf en het verdere optimalisaties, maar nu al ziet AE+ de resultaten en wordt er verwacht dat de projectkosten vanaf 2023 significant gaan zakken omdat er gewoon efficiënter gewerkt wordt.

BIM

BIM is een bouwwerkinformatiemodel, in het Engels Building Information Model, beter bekend als BIM. Een BIM is een digitaal 3D model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld.

Meer info >

In de pers:

Engineering.net