Nieuwe regels in Vlaanderen voor het Energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop van een woning

Wilt u een woning, appartement, studio, ... te koop of te huur stellen? Dan moet u verplicht in advertenties (online en offline op affiche, in krantje of zoekertjes, via een makelaar, ...) de energiescore (het EPC-label van A+ tot F) van de wooneenheid vermelden zodat de mogelijke koper of huurder meteen de energiezuinigheid van de woning kent. Bij verkoop mag het EPC niet ouder zijn dan 2019 zelfs als op het EPC staat dat het nog geldig is.

EPC’s zijn in Vlaanderen normaal gezien geldig tot 10 jaar na de opmaak van het certificaat maar in 2019 onderging het EPC een grondige vernieuwing met veel uitgebreidere adviezen en vooral een inschaling volgens labels die van F (erg energieverslindend) naar A+ (energiepositief) gaan. Dit soort certificaat wordt soms ook aangeduid als ‘EPC+’.

De oude EPC’s die voor 2019 werden opgemaakt (zie hiernaast), zijn sinds begin 2022 vervroegd uitgefaseerd en niet meer geldig bij verkoop om de volgende redenen:

 • Er worden premies gekoppeld aan het EPC, de zgn. label-premie. Om kopers dus gemakkelijk van die premie te laten genieten, werd ervoor gekozen om de geldigheidsduur te beperken.
 • De renovatieverplichtingen worden gekoppeld aan het EPC en dus moet een meer gedetailleerd certificaat beschikbaar zijn waar ook een label op beschikbaar moet zijn.
 • Om alle woningen die in verkoop worden aangeboden op dezelfde manier te kunnen beoordelen op hun energiescore.

Het is nu enkel het EPC dat in of na 2019 werd opgemaakt dat nog mag gebruikt worden voor de verkoop van wooneenheden en kleine niet-residentiële eenheden.

Samengevat:

 • Een EPC is nodig per wooneenheid (woning, appartement, studio, … ).
 • Bij verkoop moet het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later.

Let op: vanaf 1 april 2022 moet er ook een EPC aanwezig zijn:

 • bij verkoop zonder enige vorm van publiciteit,
 • bij erfpacht en opstalrecht

Een EPC is niet nodig in de volgende gevallen.

 • Voor verhuur van een assistentiewoning (serviceflat) met een dagprijs en zonder huurovereenkomst of verhuur van een noodwoning met een dagprijs en zonder huurovereenkomst.
 • Bij verkoop van een onbewoonbaar verklaarde wooneenheid.
 • Bij verkoop of verhuur van woonboten.
 • Bij verkoop van een deel van de eigendom (bijv. door één van de partners bij een echtscheiding).
 • Bij verhuur van een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor minder dan 2 maanden. Ter info, bij verhuur van een vakantiewoning heeft u wel een brandattest (de brandaudit kleinschalige kamergebonden toeristische logies) nodig dat u enkel bij Vinçotte kan aanvragen.

Twijfelt u eraan of u een EPC nodig hebt en welk EPC u nodig hebt? Dan kan u dit eenvoudig nakijken op de website van de Vlaamse overheid met de online EPC-Wegwijzer om te weten of u een EPC nodig hebt, welk EPC, hoeveel EPC’s per gebouw nodig zijn, …

Zorg er dus voor dat u bij verkoop een bestaande woning een EPC heeft dat is opgemaakt in of na 2019. Hiernaast ziet u hoe zo'n EPC er uitziet.

De boetes zijn niet min. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert via steekproeven

 • of er een geldig energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig is
 • en of het EPC correct is opgemaakt.

Als er geen EPC aanwezig is, krijgt de eigenaar een brief. De eigenaar kan dan schriftelijke argumenten indienen. Na de evaluatie van de argumenten kan er een boete tussen 500 en 5.000 euro opgelegd worden.

Het betalen van de boete is geen kwijtschelding of opschortende voorwaarde voor de opmaak van het EPC. Ook als u een boete krijgt, moet u dus nog een EPC laten opmaken. Als de woning nog steeds te koop of te huur wordt aangeboden, kan de eigenaar zelfs een tweede boete krijgen bij een volgende controle.

EPC

Wil u zeker zijn dat uw EPC correct is opgemaakt, kies dan voor Vinçotte

Bestel hier >

Combinatie EPC + keuring elektriciteit

U bespaart 60 euro indien u zowel de verplichte elektriciteitskeuring bij verkoop als het EPC door Vinçottte laat opmaken

Bestel Combi hier >