31 maart Actualiteit , Sectoren

Een nieuwe Business Unit: Energy & Process Industries (EPI)

Om beter antwoord te kunnen bieden op uw vragen en uitdagingen én om pro-actief met u mee te werken aan een veiligere en efficiëntere toekomst wordt er bij Vinçotte een nieuwe Business Unit opgericht waarin we de sterktes en kennis van onze EOP (Energy & Other Process Industries) divisie met die van onze PCP (Petro Chemicals & Pharmaceuticals) divisie combineren en waarin we al onze (A)NDT activiteiten integreren.

De wereld verandert snel. #

De maatschappij, zowel particulieren als bedrijven, staat voor een grote energietransitie en een (Europese) Green Deal. Bij deze laatste zijn koolstofneutraliteit en reductie van broeikasgassen focuspunten die in een stroomversnelling komen en ook uw bedrijf beïnvloeden.

Ondertussen brengen technologie en digitalisatie ons nieuwe mogelijkheden zoals:

 • sensoren en data analyses die de industrie in de richting van continuous monitoring duwen
 • robotica en remote solutions die het mogelijk maken kosten te drukken en de veiligheid nog verder te verbeteren, …

Met al deze uitdagingen gaan ook alsmaar veeleisendere regels op vlak van veiligheid gepaard.

Dit vroeg om een verandering van onze eigen organisatiestructuur.

Vinçotte verandert mee. #

Om u een beter antwoord te kunnen bieden op uw vragen en uitdagingen, en om pro-actief met u mee te werken aan een veiligere en efficiëntere toekomst wordt er bij Vinçotte een nieuwe Business Unit opgericht.

Hierbij combineren we de sterktes en kennis van onze EOP (Energy & Other Process Industries) divisie met die van onze PCP (Petro Chemicals & Pharmaceuticals) divisie en integreren we al onze (A)NDT activiteiten in één nieuwe Business Unit: Energy & Process Industries (EPI).


Binnen deze nieuwe Business Unit zullen we diensten verlenen aan sectoren zoals:

 • productie, opslag en transport van energie
 • nutsmaatschappijen
 • petrochemie
 • farma
 • chemie
 • afvalverwerking en recyclage
 • staalnijverheid
 • winningsindustrie

Alle klanten van onze divisies EOP en PCP zullen daardoor vanaf 1 april 2022 vanuit de Business Unit EPI bediend worden die geleid zal worden door Frédéric Dewint, ex-EVP van EOP. Dirk Debusscher, ex-EVP van PCP, wordt de nieuwe directeur van Vinçotte Nederland.


Wat verandert voor EPI klanten in de praktijk? #

De overgrote meerderheid van de contactpersonen zullen ongewijzigd blijven. Na een overgangsperiode is een optimalisatie mogelijk en zullen wij u, indien voor u van toepassing, een gedetailleerde lijst van te gebruiken contacten toezenden.


De voordelen voor EPI klanten. #

U zal kunnen genieten van:

 • een bundeling van krachten en competenties zodat u beter kan inspelen op de uitdagingen die gepaard gaan met de energie transitie en de Green Deal
 • onze focus op innovatie en technologische ontwikkelingen
 • grotere teams die multidisciplinair, flexibeler en meer beschikbaar zijn

We kijken de toekomst vol vertrouwen tegemoet en heten u van harte welkom bij Energy & Process Industries (EPI).