Menu

Sluiten

EPC

U wenst een duidelijk beeld te krijgen van de energieprestaties van uw vastgoed? U verkoopt, bouwt, renoveert of verhuurt uw vastgoed? Vertrouw op Vinçotte en bestel uw keuring in een paar klikken!

Hoe verloopt de keuring?

De energiescore van het EPC wordt berekend op basis van de gebruikte materialen, van de isolatiewaarden van het dak, de muren, de ramen en deuren, evenals van de installaties voor verwarming, koeling en sanitair warm water.

Tijdens de EPC-keuring, controleren wij onder andere:

 • De bestaande situatie van de woning
 • De gebouwschil: vloer, buitenmuren, ramen, dak, etc.
 • De verwarmingsinstallatie
 • De installatie voor warm water
 • Als er geen plannen voorhanden zijn, meet onze deskundige onder meer de deuren, de ramen en de vloeroppervlaktes op.

Wat moet u voorzien?

Zo bereidt u de keuring door onze inspecteur voor:

Leg de volgende documenten klaar:

 1. De EPC-aangiften (overdrachtsformulier, EPW-formulier …) zoals die door de energiedeskundige na het einde van de werken in de Energieprestatiedatabank zijn ingevoerd. Gegevens uit de oorspronkelijke verklaring en eventuele voorlopige EPB-verklaringen worden niet aanvaard.
  1. Vroeger afgeleverde energieprestatiecertificaten. Daarbij moet erop gelet worden dat door aanpassingen aan de wooneenheid, de software of het inspectieprotocol geen foute gegevens worden overgenomen.
  2. Bestekken van de architect of de aannemer, als die deel uitmaken van een algemeen aannemingscontract én op voorwaarde dat er na visuele inspectie geen aanwijzingen zijn dat het bestek niet werd gevolgd.
  3. Formulieren die ondertekend zijn door de aannemer in het kader van de federale belastingvermindering.
  4. De originele facturen van de aannemers.
  5. De originele facturen van de bouwmaterialen.
  6. Plannen die zijn opgemaakt en ondertekend door een architect op schaal 1/50ste of groter.
  7. Originele bouwplaatsverslagen die zijn opgesteld en ondertekend door een architect.
  8. Het postinterventiedossier dat is opgesteld en ondertekend door de veiligheidscoördinator.
  9. Technische documentatie, informatie van websites en mails van fabrikanten met specifieke productinformatie, indien door vaststellingen of bewijsstukken kan worden aangetoond dat het product dat in de technische documentatie wordt beschreven wel degelijk in de woning geplaatst werd. Ook informatie op het product zelf of op de verpakking valt hieronder.
  10. Offertes (van een aannemer) indien door vaststellingen of bewijsstukken kan worden aangetoond dat het product dat in de offerte wordt beschreven wel degelijk in de woning werd geplaatst.
  11. Foto’s als de samenstelling van het schildeel of de installatie is te herkennen (detailbeelden) en als kan worden aangetoond dat het schildeel of de installatie in de woning werd geplaatst. De algemene informatie (adres, auteur en datum) die voor alle andere documenten is vereist, is niet nodig voor de foto's.
 2. In het kader van de energiecertificatie, kan in het ideale geval alle nodige informatie visueel worden vastgesteld door de certificatiedeskundige. We spreken in dat geval van ‘visuele vaststelling’. Er bestaan overigens gevallen waarin onrechtstreeks bewijs kan worden verkregen over een gegeven dat nodig is voor de certificatie. In het kader van de geldende procedure spreekt men van ‘aanvaardbaar bewijs’. De certificatiedeskundige zal ook rekening houden met de identificatieplaten en met bepaalde labels die
  aanwezig zijn op de verwarmingstoestellen of de toestellen voor de productie van sanitair warm water. De plannen van de woning, als de eigenaar daarover beschikt, kunnen de certificatiedeskundige bij zijn werk helpen, maar kunnen niet worden toegelaten als aanvaardbaar bewijs.

Hieronder enkele documenten die in aanmerking kunnen worden genomen als 'aanvaardbare bewijzen', onder
bepaalde voorwaarden:

 • een volledig dossier in het kader van de energiepremie of de 'renovatiepremie’
 • de volledige documenten die werden opgemaakt in het kader van een aanvraag van een belastingverlaging na het uitvoeren van energiebesparende werken
 • een dossier met lokaliseerbare foto’s
 • het volledig bouwplaatsdossier met betrekking tot het optrekken van het gebouw
 • de facturen van een aannemer met betrekking tot isolatiewerken
 • de facturen van een aannemer met betrekking tot de technische installaties
 • een vroeger energieprestatiecertificaat met betrekking tot de woning
 • de technische documentatie (installatiehandleidingen, technische handleidingen, …) van de systemen (verwarming, productie van sanitair warm water, ventilatie, thermische zonnepanelen, enz.)
 • enz.

Wat mag u verwachten?

Na de controle ontvangt u een certificaat dat door onze energiedeskundige wordt opgemaakt. Daarinvindt u:

 1. De energieprestatie van uw woning uitgedrukt aan de hand van een kengetal* en met aanduiding van referentiewaarden op een kleurenschaal;
 2. Aanbevelingen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren, zodat u energiezuiniger kunt wonen.

Wat is in de prijs inbegrepen?

De hierboven vermelde prijs stemt overeen met de keuring van één eengezinswoning of één appartement waarvan de bewoonbare oppervlakte overeenstemt met de in uw bestelling opgegeven oppervlakte.

Hiervoor moeten de installaties gemakkelijk toegankelijk zijn. De noodzakelijke documenten voor een EPC-keuring moeten aanwezig zijn en zonder vertraging te veroorzaken voorgelegd kunnen worden.

Voor ander vastgoed zoals een grote villa, kasteel, herenhuis met meerdere wooneenheden, een woonblok samengesteld uit meerdere appartementen, enz., geldt een specifieke prijs die u via ons formulier kunt aanvragen.

* Het kengetal is een cijfer dat het mogelijk maakt om verschillende woningen met elkaar te vergelijken.
Het kencijfer is echter geen maat voor het werkelijke energieverbruik van de woning. Dat werkelijke
energieverbruik is immers afhankelijk van de leefgewoontes van de bewoner.

Testimonials

 • Ik had dringend het EPC verslag nodig voor het verkopen van mijn woning. Na een kort telefoontje met uw medewerker heb ik dat rapport dezelfde dag nog gekregen ondanks het feit dat hij daarvoor tot 23.30u heeft moeten werken. Super service!!!
  Kim, Antwerpen
 • Ik heb zojuist een uiterst vriendelijke adviseur gehad en zij heeft mij uitstekend advies gegeven. Het is uiterst zeldzaam iemand tegen te komen met zoveel deskundigheid en professionaliteit. Goed gedaan en dank u
  Carine Crickx,

Laatst door u bekeken

Terug naar boven

Mijn winkelmandje

Sluiten

Nog geen keuringen in winkelmandje