Menu

Sluiten

Keuring elektrische installatie

U wenst uw elektrische installatie te laten keuren? U hebt net uw elektrische installatie gewijzigd of uitgebreid? U wenst een aanvraag in te dienen tot verzwaring van de aansluiting? Uw huishoudelijke elektrische installatie laten keuren heeft tot doel uw veiligheid en het behoud van uw goederen te garanderen.

Niet-conforme installaties vormen de bron van honderden gevallen van woningbrand en elektrocutie in België. Volgens onderzoek dat in de buurlanden is uitgevoerd, ontstaan 15 tot 25 % van de ongevallen in de woning door niet-gelijkvormigheid of door een slechte bediening van elektrische installaties of apparaten. De gevaren zijn eens zo groot in woningen waar kinderen aanwezig zijn. De wet verplicht daarom particulieren om hun huishoudelijke installatie elke 25 jaar periodiek te laten keuren voor alle installaties van na 1981 - voor installaties die voor 1981 zijn geplaatst, zijn periodieke controles niet verplicht indien de installatie geen aanzienlijke uitbreiding heeft ondergaan.

Hoe werkt de controle?  

Tijdens zijn bezoek voert de inspecteur van Vinçotte de controle uit in 4 stappen:

 1. Administratieve controle: verificatie van uw diagrammen
 2. Visuele controle: de inspecteur controleert of de schema's overeenstemmen met de werkelijkheid en ziet er tevens op toe dat de installatie en de elektrische uitrusting op de juiste wijze worden gebruikt.
 3. Testcontroles: differentiële inrichtingen worden getest.
 4. Controle op maat: onze inspecteur voert metingen uit van de aardings-, isolatie- en continuïteitsmaatregelen.  

Wat moet u voorzien? 

 1. Het eendraadsschema van de elektrische installatie
 2. Het situatieschema van de elektrische installatie
 3. De EAN-code die als identificatie dient voor de aansluiting van de elektrische installatie op het netwerk. U vindt ze op uw elektriciteitsfactuur. EAN staat voor ‘European Article Numbering’ en is een code van 18 cijfers. De EAN-code is niet vereist bij een gelijkvormigheidskeuring

Wat ontvangt u?

Na het keuringsbezoek en na betaling, ontvangt u een positief of negatief keuringsattest waarin de eventuele inbreuken of aandachtspunten worden uitgelegd.

Testimonials

 • Heel erg bedankt voor het geleverde werk! Ik kan er niets dan goeds over zeggen!
  Corinne, Antwerpen
 • Ik stuur u dit mailtje om u te bedanken voor uw professionaliteit en vriendelijkheid. U was zo snel weg waardoor ik geen tijd meer had om het u persoonlijk te zeggen. Bij deze dus…
  Bran, Temse

Terug naar boven

Mijn winkelmandje

Sluiten

Nog geen keuringen in winkelmandje