28 december Opleidingen , Projecten

Medewerkers Philips Lighting doen ervaring op in nieuwe didactische wagen

Lessen in schakelen onder hoogspanning

Philips Lighting in Turnhout is het eerste bedrijf dat bij een opleiding Hoogspanning gebruik maakte van de nieuwe didactische wagen van Vinçotte Academy. Die bevat een reële hoogspanningscabine zodat medewerkers ervaring kunnen opdoen in het schakelen zonder de eigen hoogspanningsinstallatie zonder stroom te zetten.

Om de kennis en praktijkervaring van haar medewerkers op peil te houden, deed Philips Lighting in Turnhout daarom bij de opleiding voor vakbekwame personen een beroep op de nieuwe didactische hoogpanningswagen van Vinçotte Academy. Philips Lighting in Turnhout is het kenniscentrum van de elektronicareus voor de ontwikkeling en de productie van hogedruk-gasontladingslampen. Dat is een speciaal type van lampen dat gebruikt wordt voor straatverlichting, sportvelden, gebouwen en etalages.

De fabriek heeft een eigen technische dienst, verantwoordelijk voor utilities en facilities, die onder meer het eigen hoogspanningsnet beheert. “We krijgen stroom binnen op 15 kV die via een eigen net van drie lussen verdeeld wordt naar de verschillende gebouwen”, zegt Raf Van de Put, hoofd van de machinekamer, de dienst die ook instaat voor het onderhoud van de hoogspanningscabines. “Op ons net zijn er in totaal 44 transformatoren die de spanning op 400 Volt brengen. In principe wordt zo een transformator slechts een keer per jaar afgeschakeld, voor de jaarlijkse shutdown waarbij alle productielijnen een onderhoudsbeurt krijgen.”

“Om veilig te werken moeten de mensen zeker zijn van wat ze aan het doen zijn. De oefening in de didactische wagen is hierop een nuttige aanvulling want de installatie geeft een zeer goed inzicht in wat er gebeurt in zo’n hoogspanningscabine.”

- Raf Van de Put,
Hoofd van de machinekamer bij Philips Lighting

Reële installatie in didactische hoogspanningswagen

Dat schakelen – zo stelt het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) – mag enkel gebeuren door vakbekwame personen. Dat zijn mensen die van de werkgever een zogenaamd BA5-attest gekregen hebben. Het is daarbij aan de werkgever om te voorzien in opleiding zodat hij er zeker van kan zijn dat die mensen ook effectief over de nodige kennis beschikken om dat soort werk te kunnen uitvoeren. Voor het praktische deel van die opleiding heeft Vinçotte Academy recent een demowagen laten maken waarin een reële hoogspanningscabine is ingebouwd. Zo krijgen alle medewerkers tijdens de opleiding de kans om hun kennis in de praktijk te brengen. De primeur was voor Philips Lighting, waar 8 medewerkers van de technische dienst deze praktijkgerichte opleiding volgden. “Praktijk- ervaring is onontbeerlijk voor dit soort werk”, meent Raf Van de Put. “Om veilig te werken moeten de mensen zeker zijn van wat ze aan het doen zijn. Bij de jaarlijkse shutdown proberen we het werk daarom zodanig te verdelen dat iedereen aan bod komt, zodat de kennis op peil blijft. De oefening in de didactische wagen is hierop een nuttige aanvulling want de installatie geeft een zeer goed inzicht in wat er gebeurt in zo’n hoogspanningscabine.”

Zien wat er gebeurt

Dat laatste aspect is iets waar Vinçotte Academy bij het ontwerp van deze didactische wagen veel aandacht aan besteed heeft. In een moderne installatie, zoals ook bij Philips Lighting, zijn de cabines volledig gecompartimenteerd en zijn er allerlei beveiligingen ingebouwd die helpen om fouten uit te sluiten. Dat komt uiteraard de veiligheid ten goede maar heeft als nadeel dat de operatoren niet echt meer zien wat er gebeurt. In de demowagen werden een aantal oudere componenten ingebouwd, deels omdat die ook nog vaak in bestaande installaties terug te vinden zijn, maar ook omdat die meer concreet laten zien wat er precies gebeurt. “Een fout die zich bijvoorbeeld bij het schakelen zou kunnen voordoen, is dat één fase achterblijft”, legt Raf Van de Put uit. “In onze installatie wordt dat automatisch gedetecteerd en wordt de transformator terug afgeschakeld. In de demowagen kan je dat ook echt zien. Het is belangrijk dat de mensen een goed inzicht hebben in wat er precies gebeurt en wat er mis kan gaan. Op die manier kan men ook correct reageren als zoiets zich in de praktijk zou voordoen.”

Gezonde schrik

“Het is in ieder geval een verrijking geweest om met deze installaties te werken”, vindt Kurt Van Byten, één van de medewerkers van Philips Lighting die de opleiding in de didactische wagen volgde.

“Het is een andere installatie die je nog niet kent, waardoor je verplicht bent om de tijd te nemen om de schema’s te bekijken en uit te zoeken hoe alles precies zit.” Ook zijn collega Patrick Janssens was tevreden over de opleiding: “Werken in een hoogspanningscabine blijft iets speciaal want je bent je voortdurend bewust van de risico’s. Dat moet ook, want als het te vanzelfsprekend wordt, ga je fouten maken. Het is belangrijk om een gezonde schrik te behouden en tegelijk voldoende ervaring te hebben om te weten wat je kan en moet doen om veilig te werken.” Een voordeel van de didactische wagen is uiteraard dat de installatie niet onder spanning staat zodat de opleiding zelf in alle veiligheid kan gebeuren. “Het geeft bedrijven meer flexibiliteit in het organiseren van de opleidingen omdat men anders moet wachten op een moment waarop de installatie zonder stroom gezet kan worden”, zegt Rudy Van Barel. “Nu brengen wij de installatie mee naar de klanten. De medewerkers hoeven zich niet te verplaatsen en de opleiding kan toch plaatsvinden zonder dat de eigen cabines van de klant afgeschakeld moeten worden.”

Philips Lighting

  • Locatie: Turnhout

  • Activiteit: competentiecentrum van Philips voor de ontwikkeling en de productie van hogedrukgasontladingslampen

  • Aantalwerknemers: 1200

  • Totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen: 7 à 8 MVA