09 januari Projecten

Novalis: een bedrijvencentrum gebouwd volgens de regels van de kunst

Vinçotte bevestigt dat het bedrijvencentrum dat werd gerealiseerd door Houyoux Constructions naar behoren ontworpen en gebouwd werd. Het bedrijvencentrum Novalis, dat in Aye in 2014 werd geopend, werd ontworpen en gebouwd volgens de regels van de kunst. Dat besloot Vinçotte na a oop van deze omvangrijke werken die werden uitgevoerd door Houyoux Constructions.

Het Novalis Business Center opende zijn deuren eind 2014 in Aye, nabij Marche-en-Famenne. Met zijn 6 000 m2 kantoorruimte en hightech laboratoria is het bedoeld voor ondernemingen met een grote meerwaarde.

De firma Houyoux Constructions uit Marche bouwde het complex. Volgens de Belgische wet is ze dus gedurende tien jaar verantwoordelijk voor de stabiliteit en de waterdichtheid van de gebouwen. Zoals gebruikelijk is bij dit soort grote projecten deed de firma een beroep op een onafhankelijke controle-instelling om zich ervan te vergewissen dat de gesloten ruwbouw perfect stabiel en waterdicht is. Dankzij deze controle kan de firma onder de beste voorwaarden een verzekering afsluiten die de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer dekt.

Voor het uitvoeren van deze onafhankelijke controle deed Houyoux Constructions een beroep op Vinçotte, en meer in het bijzonder op de dienst Burgerlijke Bouwkunde.

“Wij zijn er niet alleen om te controleren: we willen ons steentje bijdragen om te anticiperen op eventuele problemen. We streven hetzelfde doel na als onze klant: een performant en duurzaam gebouw afleveren dat voldoet aan de geldende normen.”

- Christophe Mulier,
Contract Manager Civil Works Assessment bij Vinçotte

Meer dan een controle: een partnerschap

”Wij worden bij het project betrokken vóór het begin van de werken, om na te gaan of het ontwerp voldoet aan de regels van de kunst”, zegt Christophe Mulier, bouwkundig ingenieur en Contract Manager Civil Works Assessment bij Vinçotte. ”Daarna zijn we gedurende de hele werken aanwezig, met gemiddeld één bezoek per week. We gaan na of de werken worden uitgevoerd in overeenstemming met de gecontroleerde documenten, de geldende normen en de regels van goed vakmanschap, en wij denken mee als er problemen zijn.”

Anticipatie

Dankzij de interventie van Vinçotte kon kostbaretijdgewonnenwordentoenderamen moesten worden geplaatst bijvoorbeeld. ”De architect had ramen met vooruitstekende metalen raamlijsten ontworpen, wat vrij ongewoon is”, legt Christophe Mulier uit. ”Wij hebbenvoorgesteldomtebeginnenmet een mock-up, een eerste raamlijst als test. Daardoor konden wij het aanbrengen van de afdichtingen voor de ongeveer zestig ramen van hetzelfde type in het gebouw controleren en verbeteren.”

Actief zoeken naar oplossingen

Hetisonbetwistbaareensterkpuntindeogen van Fabrice Baijot, bouwplaatsbeheerder bij Houyoux Constructions: voor een heel concurrerende prijs biedt Vinçotte veel meer dan alleen het verslag dat de verzekeraar verwacht. Hij legt uit: ”Niet enkel hun externe kijk op de zaak is een heel concreet hulpmiddel voor de controle op de uitvoering, hun adviezen helpen ons ook om de juiste keuzes te maken als er problemen zijn op de bouwplaats. Dat is echt een troef.”

Tijdens de werken heeft Vinçotte zo bijgedragen tot het uitwerken van technische details die tot bijkomende kosten en extra werktijd hadden kunnen leiden bij de verwezenlijking van de ruwbouw. ”We hebben bijvoorbeeld een oplossing voorgesteld voor de versterking van de metalenondersteunendecaissonsvaneen deel van de structuur, die waren berekend om bestand te zijn tegen een onvoldoende hoge winddruk”, legt Christophe Mulier uit. Door deze oplossing werd vermeden dat nieuwe caissons moesten worden besteld.

”Vinçotte heeft een kritische blik, zoals alle onafhankelijke keuringsorganismen. Maar in tegenstelling tot de meeste keuringsinstellingen reiken zij oplossingen aan. Het is een echt partnerschap.”

- Fabrice Baijot,
bouwplaatsbeheerder bij Houyoux Constructions

Reactiviteit #

”In de uitvoeringsfase moet de aannemer erop kunnen rekenen dat de plannen snel nagekeken worden bij het keuringsorganisme, om zijn bestellingen te kunnen plaatsen en ervoor te zorgen dat de werken vooruitgaan. Vinçotte geeft ons over het algemeen een antwoord binnen de 2 dagen, en dat waarderen we echt!”

Fact & figures Houyoux Constructions

  • Activiteit: algemene bouwonderneming (woongebouwen, dienstengebouwen, industriële en commerciële gebouwen, projectontwikkeling)

  • Personeel: 250 medewerkers

  • 100 jaar ervaring

  • Jaarlijkse omzet: 50 miljoen €

  • Gevestigd in Marloie (3.300 m2 kantoorruimte en 6.500 m2 werkplaatsen)