07 november Projecten

Gouden certificaat voor Monsanto Antwerpen

Het gouden European Water Stewardship certificaat bevestigt de vooruitstrevende rol van Monsanto inzake waterbeheer

De Antwerpse vestiging van Monsanto heeft als eerste Belgische bedrijf in de chemiesector een gouden European Water Stewardship-certificaat behaald. In 10 jaar tijd wist het bedrijf zijn waterverbruik met bijna een kwart terug te dringen – goed voor een besparing van 1 miljoen m3 water per jaar. 

European Water Stewardship (EWS)

Het European Water Stewardship (EWS) is een ambitieus programma van het European Water Partnership, een non- profitorganisatie waarin de overheid, grote bedrijven en andere stakeholders samenwerken om tot een degelijk en duurzaam waterbeheer te komen. Het EWS is een systeem met zeer duidelijke criteria voor waterbeheer, dat kijkt naar de manier waarop een verbruiker de wetgeving respecteert, daarop anticipeert en erover communiceert. Om goud te halen, moet een bedrijf op alle major criteria en op 90% van de minor criteria telkens minstens 3 op 5 scoren. De Antwerpse vestiging van Monsanto ging die uitdaging aan en mag zich na een onafhankelijke audit door Vinçotte de trotse eigenaar van een gouden certificaat noemen. 

“Als producent van landbouwchemicaliën helpen we landbouwers om een zo goed mogelijke oogst te halen, op een duurzame en efficiënte manier. Besparen op het waterverbruik is daar een essentieel onderdeel van.” 

- Frank Lingier,
Operations Manager 
bij Monsanto Europe 

Besparen op het waterverbruik

“Duurzaam waterbeheer is voor ons al langer een belangrijk thema”, zegt Frank Lingier, Operations Manager Monsanto Europe. “Als producent van landbouw- chemicaliën helpen we de landbouwers om een zo goed mogelijke oogst te halen, op een duurzame en efficiënte manier. Besparen op het waterverbruik is daar een essentieel onderdeel van. Vanuit de European Crop Protection Association – het netwerk dat onze industrie- tak vertegenwoordigt – wordt het European Water Stewardship naar voor geschoven als een geschikte methode om waterbeheer te beoordelen en dit voor zowel landbouwers maar ook voor de chemische sector, een partner van de landbouw. Daarom hebben we beslist om voor dit certificaat te gaan.” Monsanto verbruikt in Antwerpen jaarlijks 3,5 miljoen m3 water, wat al 1 miljoen minder is dan 10 jaar geleden. “We hebben een hele reeks projecten achter de rug”, verklaart Frank Lingier. “Langs de ene kant werden processen aangepast om het waterverbruik te verminderen. Langs de andere kant werd ingezet op de recyclage van afvalwater in de productieprocessen.” 

Waterbeleidsdocument

Voor het behalen van het EWS-certificaat moest er bovenop die inspanningen ook nog een concreet waterbeleidsdocument komen dat precies weergeeft hoe Monsanto alle aspecten van het waterverbruik beheert. Belangrijk hierbij is dat men kan identificeren waar het water vandaan komt, wat er nadien mee gebeurt en welke impact dat heeft op de omgeving. Dit werd door de het team milieu en kwaliteit van Monsanto Antwerp met grote zorg uitgewerkt. Voor de audit van het European Water Stewardship werd Vinçotte ingeschakeld, dat auditors heeft die bij het European Water Partnership een speciale opleiding daartoe volgden.

Anticiperen op nieuwe regelgeving

“Het EWS heeft een zeer concreet certificatieschema dat alle aspecten van het waterbeheer behandelt”, zegt Wilfried Platteau, Lead Auditor bij Vinçotte. “Een bedrijf moet zijn volledige waterverbruik evenals de impact hiervan op de omgeving in kaart gebracht hebben en inspanningen doen om het verbruik te verminderen. Daarnaast wordt in detail nagegaan of de zuiveringsgraad van het afvalwater dat geloosd wordt en de invloed die het lozen heeft op de omgeving, voldoen aan de Vlaamse en de Europese wetgeving. Het certificaat bevestigt uiteraard dat het bedrijf voldoet aan alle wettelijke limieten, maar het gaat nog veel verder. 

Een goed waterbeheer betekent ook dat men voorzorgsmaatregelen neemt om calamiteiten te vermijden en dat men anticipeert op nieuwe regelgeving zodat men ook in de toekomst aan alle normen zal blijven voldoen.”

Van effluent tot zuiver water

Dit alles maakt van het European Water Stewardship een wel heel erg ambitieus programma en het behalen van een gouden certificaat, zo bevestigt ook Wilfried Platteau na de audit bij Monsanto, is een uitzonderlijke prestatie. Toch houdt het hier nog niet op. Frank Lingier: “We hebben bijkomende investeringen gepland om het waterverbruik nog verder te doen dalen, met een reductie die nog aanzienlijker zal zijn dan de besparingen die tot nu toe gerealiseerd werden. Het gaat om bijkomende waterzuiveringsinstallaties die het mogelijk moeten maken om het huidige afvalwater zodanig te zuiveren dat het als vers water hergebruikt kan worden in de productie processen. Het is een project dat we in 2017 hopen te kunnen implementeren.” 

Facts & Figures Monsanto

  • Activiteit: ontwikkelingen productie van onder meer zaden en gewasbeschermingsmiddelen

  • Hoofdkantoor: St.Louis, Missouri, United States

  • Aantal werknemers wereldwijd: 21.183

  • Aantal vestigingen wereldwijd: 69

  • Aantal werknemers op Antwerpse site: 800 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven