GRMS versie 6.0: Nieuwe wijziging in de normen voor slachterijen en rood vleesverwerkende industrie.

De GRMS (Global Red Meat Standard) zijn aangepast naar versie 6.0. In deze nieuwe versie zijn herzieningen doorgevoerd na advies en input van belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de normen blijven voldoen aan de eisen van de GFSI, producenten, klanten en detailhandelaren.

U kan de nieuwe ( version 6.0 ) hier downloaden. Wil u de verschillen tussen versie 4.2 en versie 6.0 nalezen dan kun u de vergelijkende editie ( version 6.0 vs 4.2 ) hier downloaden.

GRMS: kwaliteitsgaranties geëvalueerd door Vinçotte #

De "Global Red Meat Standards" zijn normen die specifiek ontwikkeld werden voor rood vlees (runderen, schapen, geiten, varkens en paarden) slachterijen en de verwerkende industrie van rood vlees. De GRMS stellen bedrijven die rood vlees produceren en verwerken in staat om ervoor te zorgen dat de voedselveiligheid en het dierenwelzijn in de hele slacht-, verwerkings- en toeleveringsketen worden gerespecteerd.

Als onderdeel van de GRMS-audit beoordeelt Vinçotte het vermogen van uw bedrijf om te voldoen aan de eisen van de GRMS-norm. Dierenwelzijn, de werkomgeving en de externe omgeving worden gemonitord en bepalen of u voldoet aan de voedselveiligheids- en kwaliteitseisen voor GRMS vleesproducten.

Kwaliteitsgaranties - GRMS-normen

Bent u aktief in de rood vleesindustrie? Wilt u uw klanten kwaliteitsgaranties bieden? Wilt u gecertificeerd worden door een onafhankelijke derde partij?

GRMS >>