12 maart Oplossingen

Elektromagnetische velden op het werk: hoe aan de regels voldoen?

Elektromagnetische velden zijn overal aanwezig in het dagelijkse leven, ook op de werkvloer. Elk elektrisch apparaat is een bron van niet ioniserende elektromagnetische velden. In bepaalde omstandigheden kunnen deze velden een gezondheidsrisico vormen voor uw medewerkers. De Codex over het Welzijn op het werk verplicht om een specifieke risicoanalyse van elektromagnetisch velden (EMV) uit te voeren. Vinçotte Controlatom heeft als enige in België de erkenning voor het uitvoeren van de nodige metingen op de werkvloer en helpt u zo dit risico’s te beperken.

Verplichting om de risico’s van niet-ioniserende straling in kaart te brengen #

Een werkgever is wettelijk verplicht om een specifieke risicoanalyse op te stellen voor werknemers die blootgesteld worden aan elektromagnetische velden op de werkplaats. Vinçotte Controlatom is niet alleen marktleider in het beschermen van de werknemer tegen ioniserende straling, maar is ook gespecialiseerd in de bescherming van werknemers tegen deze elektromagnetische velden. In de praktijk is elk elektrisch apparaat dat verbonden is met het elektriciteitsnet een bron van elektromagnetische velden, net zoals alle apparaten op batterijen. Vinçotte Controlatom vertelt u welke stappen u precies moet zetten om een veiligere werkplaats te creëren en hoe u aan de reglementering kan voldoen.

Vinçotte Controlatom: van inventaris tot opleidingen #

Vinçotte Controlatom biedt u een totaalpakket van diensten aan als het gaat over elektromagnetische velden en de bescherming van uw werknemers.

Een voorafgaande analyse van de risico’s op het werk #

Eerst moet er een inventaris opgemaakt worden van de verschillende bronnen van elektromagnetische velden op uw werkplek. Dat is minder eenvoudig dan het lijkt. Er zijn namelijk heel veel toestellen die dergelijke velden produceren. Vinçotte biedt hiervoor een online tool aan. Aan de hand van verschillende vragen bepaalt hij of er al dan niet verdere maatregelen genomen moeten worden. Voor elke bron moet vervolgens bepaald worden of het geproduceerde veld voldoet aan de blootstellingsgrenswaarden die vastgelegd zijn per type werknemer.

Blootstellingsmetingen #

Vaak is het niet mogelijk of zeer tijdrovend om op basis van studies met de fabrikantgegevens te bepalen of de velden voldoen aan de blootstellingsgrenswaarden en moeten er metingen uitgevoerd worden. Een Vinçotte-deskundige komt dan ter plaatse met de allernieuwste apparatuur om de bloostelling op de werkvloer te meten. Er kunnen ook gespecialiseerde metingen uitgevoerd worden in geval van specifieke vragen.

Risicoanalyse van de werkplek voor werknemers met een verhoogd risico #

Op basis van de metingen en de vergelijking met de verschillende limieten (bv. lage en hoge actiewaarden) wordt er naast een meetrapport, indien gewenst, ook een gedetailleerde risicoanalyse opgesteld met verbeterpunten en concrete actiepunten. Dit kan voor zowel bezoekers, werknemers als werknemers met bijzondere risico’s (bv. zwangere vrouwen, mensen met een pacemaker, enz.).

Advies en aanbevelingen #

Vinçotte Controlatom helpt u bij het uitwerken van een actieplan met technische en/of organisatorische maatregelen om de risico’s te beperken. Dankzij de expertise en ervaring van Vinçotte kunnen we u meestal oplossingen aanbieden die weinig of geen kosten met zich meebrengen.

Opleidingen #

U heeft nog vragen of u wilt uw werknemers sensibiliseren? Dan kan u bij ons opleidingen en toolboxmeetings organiseren. Volgens de Codex bent u immers verplicht om uw werknemers te informeren over de mogelijke gevaren en op te leiden zodat ze de verschillende preventiemaatregelen onder de knie hebben.

Het resultaat? #

U voldoet aan de wetgeving én u heeft meteen een volledige inventaris van de verschillende bronnen van elektromagnetische velden binnen uw bedrijf met de correcte meetresultaten. Zo kan u op elk moment een gedetailleerde risicoanalyse voorleggen die volledig aangepast is aan uw situatie. Op basis hiervan kunt u specifieke maatregelen nemen om een veiligere werkomgeving te creëren. Bovendien sensibiliseert u uw werknemers om veilig te werken en leert u ze om rekening te houden met mogelijke risico's en er juist op te reageren. Ten slotte beschermt u uw werknemers, bezoekers en uzelf tegen biofysische effecten (interactie met medische implantaten, thermische effecten, enz.)

MRI - Statisch magnetisch veld - 0,5 mT

Meer informatie?

MRI SAFETY >>

Niet-ioniserende straling EMV

Meer informatie?

EMV >>