U bevindt zich in de sector Stralingsbescherming - Controlatom

Risicoanalyse niet-ioniserende elektromagnetische straling

Elektromagnetische velden zijn alomtegenwoordig in het dagelijks leven. Elk elektrisch apparaat, of we het nu thuis of in een industriële omgeving gebruiken, is een bron van niet-ioniserende elektromagnetische straling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen die elektromagnetische velden een gezondheidsrisico inhouden. De codex over welzijn op het werk bepaalt dat de werkgever die specifieke risico’s moet laten analyseren.

Vinçotte is erkend om deze risicoanalyse bij u uit te voeren. Op basis van de resultaten van die analyse stellen wij preventieve en corrigerende maatregelen voor.

Meer over risicoanalyse niet-ioniserende elektromagnetische straling:

Afhankelijk van de specifieke noden van uw arbeidsomgeving voeren wij een gefaseerde risicoanalyse uit.

 • Een voorafgaande analyse van de risico’s op het werk
  In de eenvoudigste gevallen kunt u met onze online tool een inventaris van de bronnen van elektromagnetische velden opmaken. Deze tool bepaalt welke acties moeten worden ondernomen om de potentiële risico’s van een blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen.
 • Een gedetailleerde analyse van de risico’s op het werk voor verschillende categorieën van personen (publiek – werknemers – werknemers met bijzondere risico’s)
  U kunt ook de volledige risicoanalyse aan Vinçotte overlaten. Wij komen dan ter plaatse om in samenspraak met u de bronnen van elektromagnetische velden te bepalen, de inventaris op te stellen en de risico’s te analyseren.
 • Blootstellingsmetingen
  Vinçotte Controlatom voert metingen uit van de blootstellingsniveaus op de werkplek zelf. Dankzij deze metingen (erkenning: ministerieel besluit van 14 mei 2018) kent u de correcte blootstelling van werknemers, rekening houdend met de reële situatie.
 • Adviezen en aanbevelingen
  Wij helpen u bij het uitwerken van een actieplan om uiteindelijk te voldoen aan de geldende wetgeving. In veel gevallen zijn enkele technische of organisatorische maatregelen voldoende om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verminderen.
 • Opleidingen
  Opleidingen en toolboxmeetings kunnen worden georganiseerd voor werkgevers en werknemers.

Voordelen risicoanalyse niet-ioniserende elektromagnetische straling

Wanneer u zich door Vinçotte laat bijstaan om een risicoanalyse van niet-ioniserende elektromagnetische straling uit te voeren, komt u tegemoet aan uw wettelijke verplichtingen. Wij bieden u een volledige dienstverlening waarbij we de mogelijke gevaren detecteren, maar u ook adviseren over maatregelen die u kunt nemen om ze te verhelpen.

 • Wij maken een inventaris op van de verschillende categorieën van bronnen van elektromagnetische velden.
 • Wij voeren onze metingen uit conform de geldende normen en aanbevelingen. Onze resultaten zijn nauwkeurig en betrouwbaar.
 • We beoordelen nauwgezet de risico’s die verbonden zijn aan de aanwezigheid van de elektromagnetische velden die specifiek zijn voor uw werkomgeving.
 • We geven aanbevelingen en adviezen om de veiligheid te verbeteren in het licht van de risico’s die verbonden zijn aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden.
 • We geven opleidingen en stellen sensibiliseringscampagnes op om uw werknemers zo adequaat mogelijk te informeren over mogelijke gevaren.
 • We stellen een syntheseverslag op waardoor u voldoet aan de codex over welzijn op het werk.

Normen en wetgeving

 • 12 juli 1999 - Aanbeveling van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz tot 300 GHz
 • Codex over het welzijn op het werk, boek V, titel 7: elektromagnetische velden

Toepassing risicoanalyse niet-ioniserende elektromagnetische straling

 • bureau
 • industrie
 • onderzoekscentra
 • publiek transport
 • telecommunicatie
 • ziekenhuizen

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons