You are in the sector Radiation Protection - Controlatom

Niet-ioniserende straling – Elektromagnetische velden - EMV

Elektromagnetische velden zijn alomtegenwoordig in het dagelijks leven. Elk elektrisch apparaat, of we het nu thuis of in een industriële omgeving gebruiken, is een bron van niet-ioniserende elektromagnetische straling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen die elektromagnetische velden een gezondheidsrisico inhouden.

De codex over het welzijn op het werk, boek V, titel 7 betreffende elektromagnetische velden, bepaalt dat de werkgever een specifieke analyse van die risico’s moet maken. Afhankelijk van de resultaten van die analyse kunnen preventieve en corrigerende maatregelen en eventueel acties noodzakelijk blijken.

Technieken en formats

Schrijf hier de namen van de services of technieken waar de klant naar op zoek kan gaan binnen deze oplossing. Geef een klein woordje uitleg en zet die dingen in de kijker waar wij als Vinçotte uniek in zijn en het verschil kunnen maken. Wees beknopt, net genoeg om de klant zin te geven naar meer en om ons te contacteren. Schrijf ook bij elke techniek welke format of type dienstverlening we aanbieden (controle, opleiding, conformiteitsevaluatie, certificatie,…). Gebruik alle woorden waarop de klant kan gaan zoeken.

Een voorafgaande analyse van de risico’s op het werk

In de eenvoudigste gevallen kunt u met onze online tool een inventaris van de bronnen van elektromagnetische velden maken. Deze tool bepaalt welke acties moeten worden ondernomen om de potentiële risico’s van een blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen.

Een gedetailleerde analyse van de risico’s op het werk voor verschillende categorieën van personen (publiek – werknemers – werknemers met bijzondere risico’s)

U kan ook opteren om de volledige risicoanalyse aan onze deskundige over te laten. Wij komen dan ter plaatse om in samenspraak met u de bronnen van elektromagnetische velden te bepalen, de inventaris op te stellen en de risico’s te analyseren.

Blootstellingsmetingen

De deskundigen van Vinçotte Controlatom voeren metingen uit van de blootstellingsniveaus op de werkplek zelf. Dankzij deze metingen (erkenning: ministerieel besluit van 14 mei 2018), kent u de correcte blootstelling van werknemers, rekening houdend met de reële situatie.

Adviezen en aanbevelingen

Wij helpen u bij het uitwerken van een actieplan om te uiteindelijk te voldoen aan de geldende wetgeving. In veel gevallen zijn enkele technische en/of organisatorische maatregelen voldoende om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verminderen.

Opleidingen

Opleidingen en toolbox meetings kunnen worden georganiseerd voor werkgevers en werknemers, in overeenstemming met de geldende wetgeving (Art. V.7-28.).

  • Een inventaris van de verschillende categorieën van bronnen van elektromagnetische velden;
  • Resultaten van metingen volgens de geldende normen en aanbevelingen;
  • Een gedetailleerde beoordeling van de risico’s die verbonden zijn aan de aanwezigheid van de elektromagnetische velden die specifiek zijn voor uw werkomgeving;
  • Aanbevelingen en adviezen om de veiligheid te verbeteren in het licht van de risico’s die verbonden zijn aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden;
  • Opleidingen en sensibiliseringscampagnes ten behoeve van de werknemers (toolbox); Een syntheseverslag waardoor u kunt voldoen aan de codex.

Wetgeving en normen

12 JULI 1999 — Aanbeveling van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz tot 300 GHz.

Codex over het welzijn op het werk, boek V, titel 7: elektromagnetische velden

Oplossingen voor:

Bureau - Industrie – Onderzoekscentra – Publiek transport – Telecommunicatie – Ziekenhuis.

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.

Offer button

Need more info or a qoute?

Request info or qoute
vinçotte jobs

Apply for a job?

Working for Vinçotte