Air Liquide South West Europe Eco Origin gassen claim gevalideerd door Vinçotte voor Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal

Air Liquide produceert een breed gamma aan gassen voor verschillende industriële sectoren zoals de staalindustrie, de chemische industrie, de voedingsindustrie,...

Gedreven door de ambitie om innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen te ontwikkelen, biedt Air Liquide South West Europe aan geïnteresseerde klanten "ECO ORIGIN" gassen aan. Air Liquide South West Europe verbindt er zich toe om de energie die nodig is om deze gassen te produceren enkel te halen uit hernieuwbare energiebronnen afkomstig uit South West Europe. Bovendien houdt Air Liquide rekening met de impact van het energieverbruik tijdens het vullen, transporteren en leveren aan de klant door een equivalente hoeveelheid hernieuwbare stroom aan te kopen die opgewekt is in Zuid-West Europa. Op dit ogenblik worden de volgende gassen met ECO ORIGIN aangeboden:

Validation statements ECO ORIGIN protocolAnnual validation statements
O2, Ar, N2
O2, Ar, N2 - validatie 2022

O2, Ar, N2
O2, Ar, N2 - validatie 2023

Vinçotte voert in opdracht van Air Liquide South West Europe een onafhankelijke controle uit om te garanderen dat aan de voorwaarden van de claim voldaan wordt. Hiervoor werd een duidelijk protocol opgesteld dat beschrijft hoe de claim wordt toegekend. Ook voert Vinçotte jaarlijks een verificatie uit. Tijdens de jaarlijkse verificatie controleren we of het protocol voor ECO ORIGIN is gerespecteerd en herberekenen we de minimale hoeveelheid hernieuwbare energie die Air Liquide in South West Europe moet aankopen.

Met ECO ORIGIN stelt Air Liquide South West Europe zijn klanten in de mogelijkheid om hun impact op het milieu effectief te verminderen.

Door de samenwerking met Vinçotte biedt Air Liquide South West Europe zijn klanten de garantie dat dit proces op een correcte, nauwkeurige en transparante manier gebeurt.