15 februari Projecten

Duurzame elektriciteitsuitwisseling bij Elia

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, ontwikkelt samen met zijn Britse joint-venture partner National Grid Interconnector Limited het project ‘Nemo Link’: een onderzeese verbinding tussen de hoogspanningsnetwerken van België en het Verenigd Koninkrijk. Zo kunnen beide landen onderling stroom verhandelen, de bevoorradingszekerheid verhogen en de stijgende integratie van hernieuwbare energie beter opvangen. 

Het Verenigd Koninkrijk beschikt al over gelijkaardige verbindingen met Frankrijk (IFA) en Nederland (BritNed). De Belgisch–Britse samenwerking garandeert vanaf 2019 ook een kwalitatieve elektriciteitsverbinding met ons land. Nemo Link voorziet een verbinding van maar liefst 140 km lang. Aan beide uiteinden van Nemo Link komt een HVDC conversiestation, dat de elektriciteit omzet van wisselstroom (voor gebruik) naar gelijkstroom (voor transport) en omgekeerd. Het Belgische conversiestation wordt gebouwd in de industriezone Herdersburg (Brugge).

Project van gemeenschappelijk belang

In 2014 vroegen Elia en National Grid officiële goedkeuring voor dit project. De Europese commissie beschouwt Nemo Link als een project van gemeenschappelijk belang: een project dat de integratie van een markt tussen twee Europese landen bevordert met voordelen voor consument en milieu. Dankzij dit statuut geniet het project een versnelde vergunningsprocedure. Toch startten de plaatselijke werken voor het conversiestation in Herdersburg pas op 12 september 2016. 

“Bij de aanbesteding van dit project gaf de uitgebreide knowhow van Vinçotte voor ons de doorslag.” 

- Mathieu Donche,
projectmanager 
Nemo Link BE 

Fase 1: veiligheidsanalyse als basis

Vinçotte speelde van bij het begin een belangrijke rol in dit project. “Bij de aanbesteding kwam Vinçotte als sterkste uit de bus. Hun uitgebreide knowhow gaf absoluut de doorslag”, verduidelijkt Mathieu Donche, project manager bij Nemo Link. “Tijdens de planningsfase analyseerden de veiligheidscoördinatoren van Vinçotte het ontwerp van Nemo Link en de mogelijke risico’s. “Elk bedrijf dat meedong naar een aandeel in dit project moest een eigen risicoanalyse indienen,” verklaart Anne-Cécile Nys, contract manager bij Vinçotte. “Wij onderzochten al deze voorstellen. In eerste instantie voldeed geen van de partners aan de hoge veiligheidseisen van opdrachtgever Nemo Link. Op basis van onze aanbevelingen, dienden zij een herwerkt plan in.” De tweede versie van deze plannen werd opnieuw door Vinçotte onder de loep genomen. Met Vinçottes aanbevelingen ging Nemo Link vervolgens aan de slag om de juiste projectpartners te kiezen. 

Het belang van een tijdig veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbeleid van een project kan niet vroeg genoeg bepaald worden en wel hierom:

  • Hulp bij selectie van ‘veiligste’ projectpartners

  • Duidelijk beeld van de veiligheids- verwachtingen van de opdrach- tgever

  • Duidelijk beeld van de risico’s en voorziene maatregelen van alle partners

  • Mogelijke bijsturing van maatregelen nog voor de start van de uitvoeringsfase

  • Minder tijdverlies en frustratie tijdens de uitvoeringsfase 

Fase 2: geen politie

Ook tijdens de uitvoering van het project speelt Vinçotte een actieve rol. “De veiligheidscoördinator woont alle vergaderingen over veiligheid bij en controleert op regelmatige tijdstippen de werf. Zo fungeert hij als centraal aanspreekpunt voor alle medewerkers”, legt Anne-Cécile Nys uit.

Anne-Cécile Nys kan het voordeel van een vroege veiligheidsanalyse niet genoeg benadrukken: “Als we al vanaf de start van een project betrokken worden, kunnen we erg snel een concreet veiligheidsbeleid opstellen. Dat schept een duidelijk kader voor alle partners. Zo hoeven we bovendien niet voor politie te spelen op de werf.” Projecten waarbij veiligheid pas later aan bod komt, zijn lastiger: “In die gevallen is het moeilijker om alle partners achter het veiligheidsbeleid te scharen en verloopt de samenwerking veel stroever. Gelukkig is dat bij Nemo Link niet het geval.” 

“Soms worden we gezien als de gendarme van de werf. Maar hier hoeft dat niet. In de voorbereiding van dit project is veel aandacht besteed aan veiligheidscoördinatie en alle partners staan achter het veiligheidsbeleid.” 

- Anne-Cécile Nys,
contract manager Vinçotte

Fact & figures - Nemo Link

  • Geplande werkzaamheden: onderzees netwerk van hoogspanningskabels tussen België en Verenigd koninkrijk met een conversie- en hoogspanningsstation in elk land

  • Start constructiefase: februari 2015

  • Voorziene einde uitvoeringsfase: januari 2019

  • Opdrachtgever: Elia en National Grid plc

  • Partners: Siemens, J-PowerSystems

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven