31 mei Oplossingen

bimproof, validated by Vinçotte

Laat uw BIM-proces certificeren door echte kenners!

Wat is BIM? #

BIM staat voor Building Information Management en ook voor Building Information Modelling:

  • BIM modelling: een digitaal bouw informatiemodel waarbij geometrie (3D) en informatie (technische eigenschappen en onderlinge relaties) aan elkaar worden gekoppeld,
  • BIM management: het beheren en uitwisselen van dit informatiemodel tussen alle partijen gedurende de totale levenscyclus van een bouwproject.

Waarom BIM? #

BIM is een efficiënte en collaboratieve werkmethodiek die toelaat om risico’s in bouw- en infrastructuur projecten te vermijden door eerst digitaal te bouwen om zo o.a. bouwfouten optimaal op te vangen vooraleer ze zich uiten op de bouwplaats. Alle stakeholders in het bouwproces en niet in het minst de bouwheren, die vaak opdraaien voor de extra kosten, hebben hier baat bij. Deze methode wordt de laatste jaren meer en meer toegepast op publieke en private bouw- en infrastructuurprojecten.

Om een BIM-gestuurd bouwproject efficiënt te laten verlopen, dienen de deelnemende partijen zich te confirmeren aan de, door de bouwheer opgestelde, spelregels. De bouwheer laat zich hiervoor bijstaan door een BIM-procesmanager.

Wat is er nodig bij BIM? #

Bouwpartijen dienen over bepaalde mate van BIM-kennis te beschikken om de spelregels te kunnen naleven en dienen dit aan te tonen als een selectiecriterium bij de aanvang van een project. De praktijk leert namelijk dat het ontbreken van BIM-kennis en de nodige skills leidt tot het falen van het BIM-proces.

Waarom BIM-certificering? #

BIM-kwalificaties zijn dus van niet te onderschatten belang. Maar hoe weet je of een bepaalde partij deze nodige kennis heeft? En hoe toon je op onafhankelijke manier aan dat je als bouwonderneming, architect, ingenieursbureau of andere partij zelf over deze kennis beschikt? En hoe weet je dat jouw inschatting van kennis over BIM dezelfde is als bij een andere partij? Door een onafhankelijke BIM-certificering krijg je een objectieve beoordeling van jouw BIM-kennis.

Alle partijen in het bouwproces hebben er alle belang bij om hun BIM-maturiteit te laten certificeren. Een BIM-certificering van de bouwpartijen zal de bouwheer meer garanties geven op een succesvol bouwproces en vermindert het risico op faalkosten. Concreet zal het toepassen van gestandaardiseerde informatiemanagementprincipes bijdragen tot een beter ontwerp -en uitvoeringsproces. Bovendien levert dit een meer betrouwbare en bruikbare databron op die kan gebruikt worden tijdens de exploitatie van gebouwen.

Waarom bimproof? #

Bimproof is de eerste onafhankelijke BIM-certificering in België en wordt gevalideerd door Vinçotte, het grootste Belgische keurings- en certificatiebedrijf.

Van links naar rechts op de foto: Guido Laridaen, EVP Building - Vinçotte, Sandra Van de Voorde, Consultancy Manager Building - Vinçotte, Matthise Gosselink, zaakvoerder - bimproof, Jan Van Sichem, zaakvoerder - bimplan

Matthise Gosselink, zaakvoerder van bimproof: “bimproof legt zich toe op het auditeren, verifiëren en valideren van BIM-kwalificaties volgens de bepalingen in o.a. de ISO 19650-norm van de maturiteit van BIM-processen in bedrijven. Om aan te tonen dat de audits volledig volgens de norm worden uitgevoerd werkt bimproof samen met Vinçotte dé referentie op vlak van kennis en certificering van ISO-normen. Het doel van deze samenwerking is tot een ISO 19650 “bimproof validated by Vinçotte”-certificaat te komen.”

Hoe BIM proof is uw bedrijf?

Test gratis de BIM maturiteit van uw bedrijf

BIM scan >

Guido Laridaen, EVP Building bij Vinçotte: “Voor zowel Vinçotte als bimproof is de samenwerking in BIM en certificatie een uitdieping van bestaande kennis en expertise, en ook een voorbereiding op de toekomst.”

De maturiteit op vlak van BIM-implementatie in België heeft nog een hele weg af te leggen t.a.v. de ons omringende landen.

Net als bij andere certificeringen, draagt de invoering van de ISO norm er toe bij dat het gebruik naar een hoger niveau stijgt. Dit zal ook zo zijn bij de ISO 19650-norm in het BIM-gebruik want het helpt de verdere standaardisering en stroomlijning van gegevens in verschillende projecten, partijen en landen. De waarde van data stijgt naarmate er meer structuur achter en in zit.

Opleiding ISO 19650 Module 1

In deze opleiding leren wij u welke tips & tricks er werkelijk in de norm zitten en na de opleiding kan u er meteen mee aan de slag in uw eigen BIM projecten.

Fundamentals ISO19650-1 & -2 >

Alles wijst er op dat BIM in de toekomst een verplichting zal worden. Bimproof gecertificeerde bedrijven zullen, bovenop het verhogen van hun efficiëntie binnen het bouwproces een voorsprong hebben ten opzichte van hun concurrenten.

Bimproof

Meer info over bimproof, validated by Vinçotte?

Contacteer onze bimproof specialisten >