U bevindt zich in de sector Stralingsbescherming - Controlatom

Medische stralingsfysica - Radiologie

In het belang van de veiligheid van uw patiënten en uw medewerkers is het belangrijk dat deze laatsten voortdurend worden opgeleid (opleiding art. 53.2) en dat u een beroep doet op de ondersteuning van een erkende deskundige in medische stralingsfysica, om het juiste evenwicht te bewaren tussen de beeldkwaliteit en de dosis die aan de patiënt wordt toegediend. Bovendien voldoet u op die manier aan de geldende normen.

Niet alleen moet voldaan worden aan de geldende wetgeving, maar elke dosis die wordt toegediend, moet op een redelijkerwijs zo laag mogelijk niveau worden gehouden, om de vereiste diagnostische informatie te verkrijgen, rekening houdend met de economische en sociale factoren (ALARA).

Ondersteuning van een erkende deskundige in medische stralingsfysica – radiologie

Onze deskundige in medische stralingsfysica zal u ontlasten van de taken met betrekking tot de stralingsbescherming van de patiënten op het vlak van radiologie.

Kwaliteitsbeheersing meetinstrumenten

De stralingsfysicus moet de normen en regels voor goede praktijk volgen voor de kalibratie en kwaliteitsbeheersing van de meetinstrumenten en software noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn taken. Onze meetinstrumenten worden tweejaarlijks gekalibreerd en zijn traceerbaar naar een primaire standaard

Nieuwe installaties

Indien u een nieuw toestel koopt, geven onze deskundigen u ondersteuning bij het opstellen van de technische specificaties, de evaluatie van de offertes en de aankoopprocedure.

Onze deskundige is verantwoordelijk voor de indienststelling en zal u schriftelijk de toestemming geven voor het eerste klinisch gebruik.

Bij het aanschaffen van een medisch-radiologische uitrusting moet de exploitant ervoor zorgen dat de passende voorlichting met demonstratie wordt voorzien voor alle personen die de uitrusting zullen gebruiken. Onze deskundigen kunnen u hierin bijstaan voor wat betreft de medische stralingsfysica aspecten

Kwaliteitsbeheersing

Onze erkende deskundige in medische stralingsfysica – radiologie voert een kwaliteitscontrole uit volgens de geldende criteria, waarbij de belangrijke criteria voor de stralingsbescherming van de patiënt worden gemeten.

Onze deskundigen zullen u bijstaan bij het opstellen van procedures voor eventuele intermediaire kwaliteitsbeheersing of kalibraties. Uw stralingsfysicus zal bijvoorbeeld de dagelijkse en wekelijkse controles voor de mammografie opvolgen.

Dosimetrie van de patiënten

De erkende deskundige in de medische stralingsfysica is verantwoordelijk voor de fysische en technische aspecten van patiëntgebonden dosimetrie. Onze deskundigen garanderen de nauwkeurigheid van de parameters en instellingen van alle toestellen.

Wij stellen een volledig rapport op, gebaseerd op de door u geregistreerde en aangeleverde dosimetrische gegevens, in naleving van de geldende wetgeving. Dit rapport bevat de gemiddelden en medianen per onderzoekstype en de vergelijking ervan met in België geldende of andere relevante referentieniveaus. We geven ook adviezen om de aan de patiënten toegediende dosissen te optimaliseren.

Optimalisatie studies

Vanaf 13/02/2023 is er een verplichting om, per jaar en per dienst, twee gedocumenteerde projecten te doen rond optimalisatie. Dit is geldig voor diensten met een CT en met interventionele RX.

Wij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het verzamelen en analyseren van de gegevens, het identificeren van optimalisatiemogelijkheden en het implementeren van acties voor optimalisatie.

Schatting van de toegediende dosis tijdens accidentele bestraling van een zwangere vrouw

U kunt eveneens een beroep doen op deze diensten voor een schatting van de toegediende dosis tijdens accidentele bestraling van een zwangere vrouw. We zullen de nodige modellen gebruiken om een schatting te kunnen maken van de dosis die het ongeboren kind ontvangen heeft.

Wij kunnen u ook bijstaan bij het opstellen van de analyse van gebeurtenissen die hebben geleid of hadden kunnen leiden tot een accidentele of onbedoelde blootstelling en kunnen meewerken mee aan het opstellen van correctieve acties.

Ook bij het invullen van de documenten die u naar het FANC dient op te sturen, kunnen wij u helpen.

We bezorgen u een rapport in digitale vorm van de uitgevoerde controles of de geanalyseerde data. Dit rapport bevat de gedetailleerde gegevens van de uitgevoerde metingen/analyses (met inbegrip van de omstandigheden waarin ze werden uitgevoerd, om de communicatie met het bedrijf dat instaat voor het onderhoud van het toestel te vereenvoudigen). Het controlerapport bevat eveneens een overzicht van de waarnemingen en een samenvattende lijst van de toestellen die (al dan niet) voldoen aan de wettelijk vastgelegde beperkingen.

Al onze rapporten zijn beschikbaar op het klantenportaal. Heeft u nog geen toegang? Laat het ons weten via controlatom@vincotte.be

Normen en wetgeving

6 DECEMBER 2018 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle en betreffende Bel V

13/02/20 — Koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen

19/02/20 — Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrusting die gebruik maakt van röntgenstralen voor beeldvorming

19/02/20 Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrusting die gebruikt maakt van röntgenstralen voor eenvoudige dentomaxillofaciale radiografie

30/03/20 Technisch reglement houdende de minimale aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrustingen voor computertomografie (CT-scanners)

19/02/20 Technisch reglement houdende de modaliteiten van de periodieke dosisstudies voor de patiënt in radiodiagnose met röntgenstraling en in interventionele radiologie

19/02/20 Technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling

19/02/20 Technisch reglement houdende de modaliteiten voor de klinische audits in medisch-radiologische installaties

In alle ziekenhuizen

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons