U bevindt zich in de sector Stralingsbescherming - Controlatom

Deskundige medische stralingsfysica voor nucleaire geneeskunde

Afdeling 5: Art. 35 van het K.B. van 13/02/20 vermeldt dat de exploitant van inrichtingen die gebruik maken van radiologische installaties en radioactieve bronnen, erop toe moeten zien dat een erkende medisch stralingsfysicus jaarlijks de conformiteit verifieert van al de toestellen gebruik makende van de op dat moment geldende acceptatiecriteria.

Niet alleen moet voldaan worden aan de geldende wetgeving, maar elke dosis die wordt toegediend, moet op een redelijkerwijs zo laag mogelijk niveau worden gehouden, om de vereiste diagnostische informatie te verkrijgen, rekening houdend met de economische en sociale factoren (ALARA).

Ondersteuning van een erkende deskundige in medische stralingsfysica – nucleaire geneeskunde

Onze deskundige in medische stralingsfysica zal u ontlasten van de taken met betrekking tot de stralingsbescherming van de patiënten (zie hieronder) op het vlak van nucleaire geneeskunde.

Nieuwe installaties

Indien u een nieuw toestel koopt, geven onze deskundigen u ondersteuning bij het opstellen van de technische specificaties, de evaluatie van de offertes en de aankoopprocedure.

Onze deskundige is verantwoordelijk voor de indienststelling en zal u schriftelijk de toestemming geven voor het eerste klinisch gebruik.

Bij het aanschaffen van een medisch-radiologische uitrusting moet de exploitant ervoor zorgen dat de passende voorlichting met demonstratie wordt voorzien voor alle personen die de uitrusting zullen gebruiken. Onze deskundigen kunnen u hierin bijstaan voor wat betreft de medische stralingsfysica aspecten

Kwaliteitsbeheersing

Onze erkende deskundige in medische stralingsfysica – radiologie voert een kwaliteitscontrole uit volgens de geldende criteria, waarbij de belangrijke criteria voor de stralingsbescherming van de patiënt worden gemeten.

Onze deskundigen zullen u bijstaan bij het opstellen van procedures voor eventuele intermediaire kwaliteitsbeheersing of kalibraties. Een aantal periodieke testen moeten namelijk worden uitgevoerd door de dienst zelf. Uw stralingsfysicus zal de resultaten hiervan ook opvolgen tijdens de jaarlijkse controle .

Schatting van de door een foetus van een zwangere patiënte ontvangen dosis na een behandeling van nucleaire geneeskunde

U kunt eveneens een beroep doen op deze diensten voor een schatting van de toegediende dosis tijdens accidentele bestraling van een zwangere vrouw. We zullen de nodige modellen gebruiken om een schatting te kunnen maken van de dosis die het ongeboren kind ontvangen heeft.

Wij kunnen u eveneens bijstaan bij het opstellen van de analyse van gebeurtenissen die hebben geleid of hadden kunnen leiden tot een accidentele of onbedoelde blootstelling en kunnen meewerken mee aan het opstellen van correctieve acties.

Ook bij het invullen van de documenten die u naar het FANC dient op te sturen, kunnen wij u helpen.

We bezorgen u een rapport in digitale vorm van de uitgevoerde controles of de geanalyseerde data. Dit rapport bevat de gedetailleerde gegevens van de uitgevoerde metingen/analyses (met inbegrip van de omstandigheden waarin ze werden uitgevoerd, om de communicatie met het bedrijf dat instaat voor het onderhoud van het toestel te vereenvoudigen). Het controlerapport bevat eveneens een overzicht van de waarnemingen en een samenvattende lijst van de toestellen die (al dan niet) voldoen aan de wettelijk vastgelegde beperkingen.

Al onze rapporten zijn beschikbaar op het klantenportaal. Heeft u nog geen toegang? Laat het ons weten via controlatom@vincotte.be

  • 6 DECEMBER 2018 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle en betreffende Bel V
  • 19/02/20 — Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor activiteitsmeters voor gebruik in de nucleaire geneeskunde of in de niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen alsook de procedures dienaangaande
  • 19/02/20 — Technisch reglement van 19 februari 2020 houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor gammacamera's voor gebruik in de medische of niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen alsook de procedures dienaangaande
  • 19/02/20 Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor PET-scanners voor gebruik in de medische of niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen alsook de procedures dienaangaande
  • 19/02/20 Technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in nucleaire geneeskunde
  • 19/02/20 Technisch reglement houdende de modaliteiten en frequenties voor de klinische audits in medisch-radiologische installaties waar medisch-radiologische handelingen onder de medische verantwoordelijkheid van een nuclearist worden uitgevoerd

In alle ziekenhuizen

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons