U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Visuele inspectie

Bent u een exploitant van kerncentrales, klassieke centrales, stoomturbines, gasturbines of warmtekrachtkoppelingscentrales? Maakt u gebruik van lasinstallaties? Met onze jarenlange expertise inspecteren wij de structurele integriteit van uw componenten.

De visuele controle is een essentiële basistechniek van niet-destructief onderzoek.

De uitwendige aspect van een stuk kan essentiële informatie geven over de staat van het stuk:

 • duidelijke fouten (zoals plooien, breuken, slijtage, corrosie, open scheuren, …)
 • verborgen onderliggende gebreken die een onregelmatigheid op het buitenoppervlak vertonen, kunnen een aanwijzing zijn voor een ernstiger foutindicatie binnenin.
 • de meest geschikte NDO-techniek kiezen voor grondige onderzoeken
 • beperkingen van de andere gekozen NDO-technieken bepalen (toegang, oppervlaktestaat, enz.)

De dichtheidstests, de pneumatische tests en de hydraulische proeven omvatten ook een visueel onderzoek om eventuele lekken te detecteren.

De opleiding en de ervaring van de controleur zijn heel belangrijk:

 • kennis van de fabricage- en assemblagemethoden en de mogelijke fouten van het type walsfout, gietfout of smeedfout, trekfout, buigfout, lasfout, …
 • kennis van de problemen die zich voordoen tijdens bedrijf (corrosie, erosie, vermoeiing, kruip, IGSCC, waterstofverbrossing, … + evolutie tijdens bedrijf van de inherente fouten of de fouten die werden veroorzaakt door slijtage)
 • kennis van andere NDO-technieken voor diepgaander controles bovenop de visuele controle (detectie van verborgen fouten en dimensionering)
 • kennis van de constructie- en exploitatiecodes
 • de opleiding moet aangepast zijn aan de sector : luchtvaart, medisch, thermische centrales en kerncentrales, industrie, enz.

Voorbeeld:

aspecten van visuele controle van lassen ( b.v. de norm ISO 5817) : basismateriaal, lasvoorbereiding, lasproces, maatcontrole, oppervlaktecontrole, werkomstandigheden tijdens exploitatie (druk, temperatuur, overbelasting, variabele belasting, …)

Beperkingen:

 • Techniek beperkt tot de zichtbare oppervlakken.
 • Gezichtsscherpte van de operator.
 • Nood aan opleiding van de operatoren.
 • De karakterisering van de fouten is beperkt.

Gebaseerd op onze ruime jarenlange ervaring kunnen wij in verschillende gevallen het volgende aanbieden:

 • Onze klant adviseren om programma’s voor controle tijdens constructie en tijdens bedrijf (periodieke onderzoeken) te realiseren.
 • Onderzoek bij de levering van nieuwe stukken.
 • Op grond van de vaststellingen tijdens het visueel onderzoek : bijkomende – destructieve en niet- destructieve - controles voorstellen tijdens constructie (b.v. trekproef, hardheidsproef, buigproef, kerfslagproef) en tijdens bedrijf (b.v. replica voor de detectie van intergranulaire corrosie).
 • Expertise van de problemen die zich tijdens exploitatie voordoen.

Als er geen normen of reglementeringen voorgeschreven zijn, kunnen het inspectieprogramma en de NDO-technieken samen met de constructeur en de exploitant ontwikkeld worden op basis van onze jarenlange ervaring.

ASME III, ASME V, ASME XI, ISO 17637, ISO 11971, ISO 10042, ISO 5817, ANSI B 31, API 1104, Diverse ASTM.

De exploitanten van kerncentrales en klassieke centrales, stoomturbines, gasturbines en warmtekrachtkoppelingscentrales.

Voorts : alle installaties waar laswerk dient geïnspecteerd te worden, lekken dienen gezocht te worden en ondersteuningen van leidingen en componenten dienen nagezien te worden op structurele integriteit.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.