U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Veiligheidssensibilisering tijdens de verschillende bouwfases

Wilt u aan de slag met een nieuwe constructie? Heeft u plannen? Onze ervaren experten zitten niet alleen in het begin, maar gedurende alle bouwfases graag met u aan tafel om u te informeren en te engageren wat betreft de nodige veiligheidsmaatregelen.

Onze veiligheidscoördinator zit tijdens de verschillende bouwfases samen met u aan tafel en sensibiliseert u, maakt u bewust van de verschillende maatregelen die er kunnen worden genomen wat betreft de veiligheid tijdens uw activiteiten. Het is onze taak om besprekingen en infomomenten te organiseren zodat iedereen zich hiervan bewust is en geïnformeerd is zodat besproken kan worden wat eventueel beter moet om gevaarlijke situaties te vermijden. De begeleiding van onze coördinator is volledig aangepast aan uw situatie en het moment.

Samenwerken met Vinçotte biedt u het voordeel van een uitgebreide knowhow binnen één bedrijf. Wanneer er een andere controle, inspectie, bijstand nodig zou zijn kan er hiervoor zeer snel beroep gedaan worden op experten uit andere disciplines.

Er wordt gestreefd naar een goed onderbouwde coördinatie-overeenkomst tussen onze veiligheidscoördinator en de bouwheer. Hierin wordt vastgelegd wat de exacte tijdsbesteding van deze coördinator is. Hoe hoger de tijdsbesteding, hoe groter de betrokkenheid en dus ook hoe minder kans dat er iets mis kan lopen. Bovendien is de garantie op het welzijn van uw medewerkers en derden groter.

Wetgeving

Koninklijk Besluit 2001/01/25 tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Deze dienst is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de bouw/renovatie:

  • openbare diensten
  • bouwbedrijven
  • architecten
  • vastgoedontwikkelaars
  • ontwikkelaars
  • projectmanagers
  • eigenaars
  • enz.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.