U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

NDO Inspecties op draaiende machines

Bent u een exploitant van een krachtcentrale? Maakt u gebruik van compressoren, turbopompen en ventilatoren? Wilt u nieuwe onderdelen laten keuren alvorens ze te installeren in uw machine ? Met onze jarenlange expertise helpen wij u met klassieke en geavanceerde controles.

Vinçotte is uw partner voor alle activiteiten inzake inspecties van turbines en andere draaiende machines. Ons personeel kreeg specifieke opleidingen voor de inspectie van turbines (zowel stoom als gas). Al onze teamleiders hebben meer dan 10 jaar ervaring op datzelfde gebied. Wij maken gebruik van een combinatie van klassieke en geavanceerde controles. Wij kunnen ook, indien nodig, een onderzoek ontwikkelen dat eigen is aan de toepassing (speciaal halfautomatisch of automatisch UT-onderzoek, specifiek wervelstroomonderzoek, ACFM, 3D laserprofilometrie, ….).

Van de gevonden gebreken kunnen foto’s worden gemaakt, die worden gevoegd bij het verslag dat aan het eind van het onderzoek wordt opgemaakt.

Lijst van de typische inspecties die door onze diensten worden uitgevoerd:

 • MT: magnetoscopisch onderzoek (fluorescent of door contrast)
 • PT: penetrantonderzoek (fluorescent of door contrast)
 • VT: visueel onderzoek
 • UT: ultrasoononderzoek (manueel of automatisch)
 • RT: röntgenonderzoek

Onderzoek van de rotor:

 • volledige VT van de rotor erosie, corrosie, ontbrekende stukken, vervormingen, te veel speling tussen schoepen en schijf enz.
 • 100% MT op alle zichtbare oppervlakken van alle gemonteerde schoepen (PT voor degene die niet kunnen worden gemagnetiseerd)
 • UT op schoepvoeten met speciale vorm
 • UT op de lassen van de rotoras
 • MT op de dekbanden van de schoepen
 • UT op de klinknagelverbindingen tussen schoepkop en dekband.
 • PT (opsporen van vermoeiingscorrosie) van de rotorkoppelingsflenzen en de afrondingen tussen de flens en de as
 • UT op dempingsdraden van de laatste trappen van lagedrukrotors
 • MT en UT van de rotorkoppelingsbouten

Onderzoek van de stator:

 • volledig VT (erosie, corrosie, ontbrekende onderdelen, vervormingen, …)
 • 100% MT van de zichtbare oppervlakken van alle op de leischoependrager gemonteerde schoepen (PT voor alle schoepen die niet kunnen worden gemagnetiseerd)
 • MT op de dekbanden van de schoepen
 • MT op dichtingsvlakken van de lichamen
 • UT op de klinknagelverbindingen tussen schoepkoppen en dekbanden
 • MT en UT op de bouten van de lichamen (in gemonteerde of gedemonteerde toestand)
 • UT en PT op het wit metaal van lagers
 • MT op de lagerschalen
 • MT of UT op kritische zones van de lichamen

Onderzoek van de stoomleidingen:

  • MT en UT op de lassen
  • MT op de dichtingsvlakken van de flenzen
  • MT op de afbuigingschoepen in de bochten
  • MT of PT op compensatoren of balgen
  • MT en UT op de flensbouten (gemonteerd of gedemonteerd)

Onderzoek van de stoomorganen (regel- of afsluitkleppen):

  • PT op alle met stelliet beklede delen of andere geharde oppervlakken
  • VT van de inwendige oppervlakken, klepstangen, filters, kleppenhuizen en andere onderdelen
  • MT en UT op de bouten (gemonteerd of gedemonteerd)

Deze dienst biedt u:

 • Adviezen en uitwisseling van ervaringen met het oog op programma’s voor controle tijdens constructie en werking (periodieke onderzoeken).
 • Onderzoeken van nieuwe onderdelen.
 • Uitvoeren van niet-destructieve en destructieve controleprogramma’s tijdens de constructie en de werking.
 • Onderzoek van tijdens de exploitatie optredende problemen.

Het voortijdig detecteren van geïnitieerde fouten in dienst laat toe van tijdig in te grijpen (door herstellen of vervangen) zodat zeer dure schadegevallen kunnen voorkomen worden. Het opvolgen van eventuele evolutie van gekende fenomenen laat toe een herstelling of vervanging correct in te plannen.

Bij gebrek aan normen worden de inspectieprogramma’s en NDO-technieken door Vinçotte samen met de constructeur en de exploitant ontwikkeld, op grond van beroepservaring.

Exploitanten van kerncentrales en klassieke centrales (stoomturbines), gasturbines en STEG-centrales. Ook kleinere groepen van enkele MW. Tevens uitbaters die beschikken over andere daaiende machines zoals compressoren, turbopompen en ventilatoren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.