U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Coördinatie van inspecties en keuringen

Optimaliseer uw inspecties! Periodieke keuring van uw laagspanningsinstallatie, keuring van uw persluchtvaten, keuring van uw ondergrondse en bovengrondse tanks, keuring van uw hijs- en hefgereedschap, keuring van uw PBM’s, aanpassing of hernieuwing van uw milieuvergunning,… U wil een duidelijk overzicht van uw (keurings)verplichtingen en iemand die dit pro-actief voor u opvolgt? Vinçotte beschikt over multidisciplinaire coördinatoren die exact dit voor u doen.  

Om veilig en conform de regelgeving uw activiteiten te ontplooien, dient u rekening te houden met een hele set van keuringen en vergunningen. De frequenties waarmee keuringen moeten worden uitgevoerd en vergunningen dienen te worden vernieuwd, kunnen sterk verschillen: van 3-maandelijks, tot jaarlijks tot meerdere jaren. Bijkomend kunnen ze in veel gevallen enkel worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor erkend zijn: externe dienst voor technische controle, milieudeskundige, bevoegd persoon,… Indien u bijstand wil of volledig ontzorgd wil worden van de opvolging van de keuringen in uw bedrijf, dan kan u een beroep doen op Vinçotte. Wij inventariseren alle installaties en apparaten die onderworpen zijn aan een keuring. We brengen de verschillende keuringen en de frequentie ervan in kaart. We bepalen samen met u hoe we de keuringen kunnen combineren en optimaliseren zodat dit op een positief effect heeft zowel naar kost als naar impact op uw bedrijfsactiviteiten.

  • Een inventaris van uw installaties en apparaten die aan een keuring, inspectie of vergunning onderworpen zijn.
  • Een transparant overzicht van de uit te voeren keuringen en inspecties en de frequentie ervan.
  • Een geoptimaliseerde planning.

Indien gewenst kunnen wij uw verslagen van inspecties en keuringen ook bundelen en online beschikbaar maken.

U hebt veel assets zoals machines, elektrische installaties, opslagsystemen, drukvaten, hijs- en hefgereedschap,... en wenst een duidelijk overzicht van de uit te voeren keuringen, inspecties en wettelijke verplichtingen.


Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.