U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Controle van stoomtoestellen

Gebruikt u in uw onderneming of instelling stoomtoestellen? Voldoen uw stoomtoestellen aan de voorschriften en de geldende normen? Onze experten voeren de nodige controles uit en zijn erkend om u een attest af te leveren.

De wetgever schrijft voor dat ondernemingen of instellingen die stoomtoestellen gebruiken deze installaties moeten laten keuren door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controles).Vinçotte voert als EDTC onderstaande controles uit volgens de wettelijke voorschriften:

 • onderzoek bij (her –) indienststelling:
  • verificatie van de constructiedocumenten
  • aanwezigheid en goede werking van de reglementair verplichte veiligheidsvoorzieningen
 • hydraulische waterdrukproef
 • controle van de herstellingen
 • periodieke controle:
  • uitwendig onderzoek
  • inwendig onderzoek
  • aanwezigheid en goede werking van de reglementair verplichte veiligheidsvoorzieningen
  • waterbehandeling

Als uw toestellen voldoen aan de wetgeving, levert Vinçotte u een attest af dat het bewijs is dat de gekeurde stoomtoestellen aan de voorschriften en de geldende normen voldoen en aldus geacht worden om in veilige omstandigheden te functioneren. De controles maken het ook mogelijk om de evolutie van de toestand van uw stoomtoestellen en hun veiligheden van nabij op te volgen. Bovendien geven deze controles de zekerheid dat de veiligheid in haar verschillende aspecten in acht is genomen.

Wetgeving

Om ongevallen te voorkomen heeft de overheid in oktober 1991 de bestaande wetgeving aangescherpt met een Koninklijk Besluit en een Ministerieel Besluit voor stoomtoestellen. Voor het creëren van een vrije Europese markt, en aldus eventuele handelsbelemmeringen binnen Europa weg te nemen, heeft Europa een richtlijn uitgevaardigd, nl. de drukrichtlijn 2014/68/EU (voorheen 97/23/EG). Daarbovenop moet rekening gehouden worden met voorschriften opgenomen in de milieuvergunning.

Normen en standaarden

NBN I 01-002, NBN EN 12952, NBN EN 12953, NBN EN 14222, TRD 604,

Deze diensten zijn verplicht voor ondernemingen of instellingen die stoomtoestellen gebruiken.

De wettelijke verplichting om stoomtoestellen te laten controleren, is van toepassing op de onderstaande installaties:

 • stoomgeneratoren
 • stoomreservoirs
 • lagedrukstoomgeneratoren
 • warmtewisselaars
 • industriële installaties voor de productie

Periodiek inwendig onderzoek: Dit onderzoek noodzaakt dat onze experten het stoomtoestel betreden om alzo van binnenuit de staat van het toestel te kunnen beoordelen. Hiervoor dient het toestel buitendienst gesteld te zijn, afgekoeld, afgezonderd te zijn door blindflenzen van andere installatie onderdelen, voldoende en permanent verlucht te zijn en dient er bovendien een toezichter aangesteld te zijn om in geval van problemen de hulpdiensten te verwittigen en bijstand te leveren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.