U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Certificatie van groene stroom en/of warmtekrachtinstallaties

Probleemschets Welke controles dienen te gebeuren om certificaten te kunnen aanvragen en wat zijn de voorwaarden ?

Warmtekrachtkoppeling (WKK) – Vlaanderen

Grote en kleine kwalitatief hoogstaande WKK-projecten worden door de overheid gesteund door het verlenen van WKK-certificaten. Ook hierbij is vaak een aparte WKK-keuring noodzakelijk. Elke WKK met een elektrisch of mechanisch nominaal vermogen groter dan 200kW heeft een keuringsverslag door een geaccrediteerde keuringsinstantie nodig. Is het vermogen bovendien groter dan 1MW, dan is een periodieke controle noodzakelijk om de twee jaar of bij iedere wijziging. Die keuring bestaat uit twee zaken. Enerzijds is er het administratieve gedeelte. Er wordt onder andere nagegaan of alle besluiten gevolgd zijn, of het aanvraagdossier volledig en correct is opgesteld, of alle ijkcertificaten aanwezig zijn, of de energiestromen nuttig worden aangewend. Anderzijds hebben we de keuring van de WKK-installatie op het terrein. Daarbij wordt gecontroleerd of het dossier ook correct in de praktijk is omgezet. Er wordt nagegaan of de benodigde meetapparatuur aanwezig is om het aantal WKK-certificaten te kunnen bepalen.

Groene stroom – Vlaanderen

Grote decentrale productie-eenheden moeten worden gekeurd door de reguleringsinstanties. Deze “groenestroomkeuringen” zijn noodzakelijk wanneer het elektrisch of mechanisch nominaal vermogen groter is dan 200kW. Wanneer het vermogen van de installatie groter dan 1MW is, is tevens een periodieke controle noodzakelijk om de twee jaar of bij elke wijziging aan de installatie. Bij een dergelijke keuring gaat Vinçotte na of de installatie recht geeft op groenestroomcertificaten volgens de wettelijke besluiten. Vinçotte begeleidt bedrijven bij het opstellen van het aanvraagdossier voor zowel de kleine als de allergrootste installaties. We zoeken samen met de klant de beste methode om alle energiestromen in en buiten het proces op een correcte en gemakkelijke manier te kunnen meten. Tenslotte is Vinçotte als onafhankelijke keuringsinstantie ook erkend om de definitieve groenestroomkeuring uit te voeren en na te gaan of het aanvraagdossier in de praktijk werd gevolgd.

Groene stroom – Offshore

Ook producenten van hernieuwbare energie die houder zijn van een concessie in de Noordzee kunnen groenestroomcertificaten aanvragen. Vinçotte is ook hier geaccrediteerd voor het opstellen van het certificaat van garantie van oorsprong. Vinçotte beschikt over een team van inspecteurs die alle vereiste opleidingen hebben om op zee de controles van de installaties te mogen uitvoeren. Die installaties dienen jaarlijks gecontroleerd te worden.

Netontkoppeling

Decentrale productie-installaties (zonnepanelen, windmolens, biogasinstallaties,…) dienen uitgerust te zijn met een ontkoppelingsbeveiliging. Dat relais controleert de stabiliteit van de geïnjecteerde grootheden in het net en koppelt de hernieuwbare eenheid van het net af indien niet meer aan de parameters van de netbeheerder is voldaan. In het kader van het instellen en beproeven van ontkoppelingsbeveiligingen zoals opgelegd in de Synergrid-voorschriften C10/11 heeft Vinçotte de nodige erkenning en testapparatuur voor het testen van de ontkoppelingsbeveiligingen.

In elk geval dient men een AREI-controle te laten uitvoeren die onafhankelijk is van de bovenstaande controles.

Normen en standaarden

  • Besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit
  • Bijlage bij het Ministerieel Besluit van 12 maart 2007 (Meetcode).
  • “Opdrachten van de erkende instellingen die belast zijn met het afgeven van de garanties van oorsprong van de instellingen voor de productie van groene elektriciteit” (versie 1.2 – 31/01/2003).

Electrabel, Air energy, SPE, Electrawinds, …

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.