U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Keuring van depollutiecentra voor autowrakken - ELV

Als depollutiecentrum voor autowrakken heeft u een erkenning nodig die u de toelating geeft om uw activiteiten uit te voeren. Hiervoor moet u voldoen aan de wettelijke vereisten die verbonden zijn aan recycling, demontage en vernietiging van afgedankte voertuigen of onderdelen ervan.

Vinçotte is gemandateerd en beschikt over de juiste expertise om uw onderneming zowel aan een initiële keuring voor de erkenning als aan opvolgingskeuringen voor het behoud ervan te onderwerpen. Op basis van onze bevindingen zullen de respectievelijke overheden beslissen om u de nodige erkenningen uit te reiken.

Meer over keuring van depollutiecentra voor autowrakken:

Indien uw centrum nog geen erkenning heeft, wordt door Vinçotte eerst een initiële keuring uitgevoerd. Tijdens deze keuring worden alle te controleren punten met u overlopen en wordt aangegeven welke inspanningen nog nodig zijn om een erkenning als depollutiecentrum te krijgen.

Wanneer u al een erkenning heeft, wordt er jaarlijks een opvolgingskeuring uitgevoerd. Tijdens deze keuring en in het verslag geven wij duidelijk aan op welke vlakken uw bedrijf nog moet verbeteren om ook in de toekomst wettelijk erkend te blijven.

De verslagen van onze inspecties worden overgemaakt aan de gewestelijke overheden. Aan de hand van deze verslagen beslissen respectievelijk de OVAM, l’Office Wallon des Déchets of het BIM om de erkenning al dan niet toe te kennen of te verlengen.

Voordelen keuring depollutiecentravoor autowrakken

Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de verplichte initiële keuring en de jaarlijkse opvolgingskeuringen. In onze verslagen geven wij volledig en duidelijk aan op welke vlakken uw centrum moet verbeteren om de erkenning als depollutiecentrum te behouden.
Voor de inspecties in Vlaanderen overlopen wij samen met u de criteria waaraan moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor een tweejaarlijkse in plaats van een jaarlijkse keuring.

Normen en wetgeving

  • regelgeving van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • VLAREMA
  • arrêté du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d’usage
  • arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement, de tri ou de récupération de V.H.U et des centres de démantèlement et de dépollution de V.H.U.
  • BELAC-accreditatie 089-INSP overeenkomstig ISO 17020 Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken

Toepassing inspectie depollutiecentra voor autowrakken

  • garages en centra voor hergebruik van onderdelen
  • centra voor depollutie van autowrakken en recyclage
  • shredders

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons