U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Periodieke inspecties van hefwerktuigen

Maakt u gebruik van materiaalliften, hoogwerkers, toebehoren van hefwerktuigen en of andere hefwerktuigen of –toestellen? Zoals elk arbeidsmiddel moeten die toestellen een controle ondergaan vooraleer ze in dienst kunnen worden genomen en moeten ze ook daarna aan periodieke inspecties onderworpen worden. Die inspecties of controles moeten, zoals wettelijk bepaald, door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controles op de Werkplaats), een erkende instelling zoals Vinçotte worden uitgevoerd.

Onderzoek voor de indienststelling van nieuwe hefwerktuigen: Onze experts gaan na of uw hefwerktuigen voldoen aan de voorschriften van de machinerichtlijn (2006/42/ EG) en de hierbij betrokken richtlijnen. Die inspectie is niet bedoeld om de gelijkvormigheid met de voorschriften van de Richtlijn “arbeidsmiddelen” na te gaan, maar voorziet wel in een uitgebreide inspectie zodat flagrante gebreken de veiligheid van de gebruiker niet in het gedrang brengen, en wordt gewaarborgd dat de installatie correct op de markt werd gebracht.

Bij een herindienstelling gaat het er om naar aanleiding van wijzigingen, verbouwingen of herstellingen die door de gebruiker zijn uitgevoerd in het kader van de Richtlijn «arbeidsmiddelen» (89/655/EEG - KB van 12-08-1993 en 95/63/EG - KB van 04-05- 1999), na te gaan of de veiligheid van hefwerktuigen voldoet om ze opnieuw in gebruik te nemen. In het kader daarvan en in bepaalde gevallen kan de gebruiker een fabrikant worden.

Tijdens de periodieke controles gaan onze inspecteurs na of het toestel en alle aanwezige veiligheden zich nog in goede staat bevinden en of aanwezige invloeden die zouden kunnen leiden tot verslechtering geen aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke situaties.

Dankzij deze dienst voldoet u aan de wettelijke verplichtingen. U beschikt over een verslag over de controle van de gelijkvormigheid van uw hefwerktuigen volgens de voorschriften van een welbepaald reglement, normen, een bestelbon of een lastenboek, enz.

  • artikel 280 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB): Onderzoek voor de indienststelling van hefwerktuigen (volgens artikel 267 van het ARAB).
  • artikel 281 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), dit artikel voorziet in jaarlijkse en driemaandelijkse inspecties voor hefwerktuigen zoals loopkranen, takels, toebehoren van hefwerktuigen (kettingen, lengen, harpsluitingen, haken, enz.), mobiele hoogwerkers, schaarliften, enz.
  • de nota’s van de Federale Overheidsdienst voor Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg

Normen en standaarden

  • Waarderingscriteria: Deze criteria omvatten alle normen die per geval kunnen gelden, evenals de nota’s van de Federale Overheidsdienst voor Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg.
  • alle normen die gelden, afhankelijk van het geval.

Deze dienst is bedoeld voor alle bedrijven die werken met hefwerktuigen

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.