U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Lucht- en gasanalyse

Dankzij zijn ervaring als geaccrediteerd analyselaboratorium biedt Vinçotte gasanalyses aan in de ruime betekenis van het woord. Wij bieden u de analyse van de luchtkwaliteit en de analyse van specifieke gassen . Deze analyses kunnen uitgevoerd worden binnen verschillende kaders.

Onze gasanalyse kan worden uitgevoerd in het kader van :

  • de naleving van een bestek
  • een risicobeoordeling (explosiviteit)
  • energiemetingen (bepaling van de calorische waarde)
  • de koolstofboekhouding (CO2 trading, groene certificaten)

Om een uitgebreid gamma parameters aan te bieden, zijn we een duurzaam samenwerkingsverband aangegaan met gespecialiseerde laboratoria voor het gedeelte van de bepalingen die niet geldig direct ter plaatse kunnen worden uitgevoerd.

De luchtanalyses die worden uitgevoerd in het kader van de arbeidshygiëne komen aan bod in een aparte fiche. In deze dienst vindt u ook de andere specifieke tyepassingen (opsporen van lekken, van verontreinigingen, van diverse lozingen, corrosie- problemen, geurproblemen, …).

Vinçotte stelt zijn onafhankelijkheid, zijn bekwaamheid op het vlak van de monsterneming van gassen en zijn netwerk van externe laboratoria ter beschikking om u altijd de best mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden die op de markt beschikbaar is.

Dankzij onze experten beschikt u over een professionele en onafhankelijke analyse van uw luchtkwaliteit en specifieke gassen.

Onze dienst is hoofdzakelijk bedoeld voor elke industrie die beschikt over een installatie voor de productie of de nuttige toepassing van biogas of elk ander gas met een niet- klassieke samenstelling (hoogoven, cokesfabriek, etc.).

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.