Veiligheidsafstanden opslag CNG, LNG en LPG

Bij de opslag van CNG, LNG en LPG moeten voldoende veiligheidsafstanden in acht worden genomen om risico's tot een minimum te beperken.

Vinçotte maakt een analyse van de omstandigheden en adviseert u over de afstanden waar u rekening mee moet houden om de veiligheid van uw opslagplaatsen te garanderen.

Meer over veiligheidsafstanden opslag CNG, LNG en LPG:

Vinçotte ondersteunt bedrijven bij het opstellen van een milieuvergunningsaanvraag en het voorbereiden en uitwerken van studies die aan het verkrijgen van een milieuvergunning voorafgaan. Denk hierbij onder meer aan een milieueffectenrapport (MER) of een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) die nodig zijn in het kader van de milieuvergunningsaanvraag of aan de aanvullende milieu-en veiligheidsstudies die als voorwaarde opgelegd worden in de milieuvergunning. Bedrijven kunnen ook bij ons terecht voor beleidsvoorbereidende studies op milieutechnisch vlak.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.