Milieu- en veiligheidsstudies

Vinçotte ondersteunt bedrijven bij het opstellen van een milieuvergunningsaanvraag en bij voorbereiden en uitwerken van studies die aan die aanvraag voorafgaan. Hierbij gaat het onder meer om een milieueffectenrapport (MER), een omgevingsveiligheidsrapport of aanvullende milieu- en veiligheidsstudies. Bedrijven kunnen ook bij ons terecht voor beleidsvoorbereidende studies op milieutechnisch vlak.

Meer over milieu- en veiligheidsstudies:

Vinçotte biedt u een brede waaier aan diensten op maat van uw bedrijf aan. Hierbij kunt u rekenen op het werk van erkende deskundigen binnen verschillende disciplines zoals lucht, water, mens/gezondheid, geluid, trillingen en bodem.

Zij zijn in staat de verschillende milieueffecten te beschrijven voor zowel industriële projecten als voor infrastructuurwerken. Door onze centrale positie zijn we in staat om onafhankelijk en snel een studie te maken en af te ronden. Het gebruik van de best beschikbare technieken staat voor ons hierbij centraal. Om mogelijke milieueffecten te voorspellen, vinden we het belangrijk om de algemeen aanvaarde modellen te combineren met GIS-toepassingen.

Wanneer voor uw project omgevingsveiligheidsrapporten (OVR) of veiligheidsstudies (inzake stofexplosie of windturbines) nodig zijn, zullen onze erkende VR-deskundigen er hun werk van maken ook dit voor u op te stellen zodat u beschikt over een volledig geïntegreerde dienstverlening met betrekking tot uw milieuvergunning.

Voordelen milieu- en veiligheidsstudies

Met onze specifieke aanpak zorgen we ervoor dat alles in gereedheid wordt gebracht zodat uw milieuvergunningsaanvraag meteen ingediend kan worden.

Normen en wetgeving

  • diverse Europese reglementeringen
  • Vlarem I en II
  • MER-VR decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten
  • In alle projecten worden de algemeen aanvaarde codes van goede praktijk, best beschikbare technieken (BBT) en referentiedocumenten (BREF) gevolgd en gebruikt.

Toepassing milieu- en veiligheidsstudies

  • KMO's
  • industrie
  • overheid

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.