U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Toelichting van de vereisten van de Pressure Equipment Directive (PED)

Voor constructeurs van drukapparatuur is de Pressure Equipment Directive (PED) essentieel om een product af te leveren dat kan verkocht worden op de Europese markt. Een overzicht van de vereisten en de procedures van deze Richtlijn aan de beginfase van een project is dan ook essentieel. Contacteer ons en wij organiseren een workshop waarin we samen met u het proces in kaart brengen en belangrijke milestones uitzetten.  

De Pressure Equipment Directive (PED 2014/68/EU) is van toepassing op het design, de constructie en de conformiteitsbeoordeling van stationaire drukapparatuur met een maximum toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar overdruk. Voorbeelden van drukapparaten die aan deze voorwaarde kunnen voldoen zijn: persluchtvaten, stoomketels, reactorkolommen, procesvaten, warmtewisselaars, pijpleidingen, … Het doel van de PED is d.m.v. essentiële veiligheidseisen een minimum veiligheidsniveau te waarborgen en zo een vrij verkeer van drukapparatuur toe te laten binnen de Europese interne markt. Om drukapparaten te produceren die in overeenstemming is met de PED is het essentieel dat de vereisten van deze richtlijn goed gekend zijn en dat op voorhand geweten is wanneer de interventie van een Aangemelde Instantie – AI of Notified Body – NoBo noodzakelijk is.

Wij organiseren voor u een workshop waarin onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld specifiek voor de drukapparatuur die u op de markt wenst te brengen: valt de drukapparatuur onder de PED, hoe verloopt het proces en welke tussenkomsten van een NoBo zijn nodig, welke informatie dient het technische dossier te bevatten, aan welke technische en administratieve eisen dient te worden voldaan ,…

  • Overzicht van de eisen van de PED voor uw drukapparatuur.
  • Een duidelijke roadmap bij ontwerp, installatie en onderhoud van drukapparatuur.
  • Kortste weg naar compliance.

Het is aangewezen Vinçotte te betrekken in de ontwerpfase zodat u nadien geen te vermijden aanpassingen moet doorvoeren.

U bent fabrikant van drukapparatuur voor de Europese markt.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.