U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Social responsibility management systems

Wilt u uw sociale verantwoordelijkheid op een geïntegreerde en systematische manier beheren? Het referentiesysteem  SR 10 “Social Responsibility management systems ” is een internationale norm die het mogelijk maakt een dergelijk beheer van de sociale verantwoordelijkheid tot stand te brengen. Een SR 10-certificaat garandeert dat een organisatie haar sociale verantwoordelijkheid op een gestructureerde manier aanpakt, wat bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling van haar activiteiten.

Deze norm is gebaseerd op de continue verbetering, net als de vergelijkbare normen over kwaliteitsmanagement, veiligheidsmanagement en milieumanagement en sluit nauw aan bij een bestaand ISO 14001-, ISO 9001- en/of OHSAS 18001- systeem. Het doel van de norm is de tevredenheid van de betrokken partijen systematisch te verbeteren door het invoeren van een beleid en doelstellingen op het vlak van sociale verantwoordelijkheid en door een transparant en ethisch gedrag.

De toepassing van deze norm is gebaseerd op 4 essentiële pijlers :

  • De identificatie van de noden en verwachtingen van de betrokkenen en het meten van hun tevredenheidsniveau.
  • Het ethisch, transparant en sociaal verantwoordelijk gedrag (in de ruime zin).
  • De naleving van de wetgeving in verband met de impact van de organisatie op de maatschap- pij en het milieu
  • De continue verbetering van de impact van de organisatie op de maatschappij en het milieu.

De norm SR 10 is ook gebaseerd op de principes van de norm ISO 26000 en maakt het mogelijk die principes in de praktijk te brengen. Vinçotte als onafhankelijke instelling is geaccrediteerd om de naleving van de principes van duurzame ontwikkeling na te gaan en uw bedrijf te certifiëren.

De toepassing van de SR 10 biedt de volgende voordelen:

 • De inspanningen in het kader van de optimalisering van de impact op de maatschappij en het milieu structureren.
 • Meer weten over de noden van de betrokken partijen; efficiënter met hen communiceren en hun tevredenheid vergroten.
 • De betrokkenheid en motivatie van het personeel vergroten.
 • Het management van de sociale verantwoordelijkheid op een duidelijke manier integreren in het globaal managementsysteem van de organisatie.
 • Het merkimago versterken naar klanten, consumenten en andere betrokkenen toe.
 • Door de certificatie de organisatie duidelijk positioneren als sociaal verantwoordelijk en duurzaam.

Bovendien leunt deze norm nauw aan bij de bestaande normen ISO 9001, ISO 14001 (en EMAS), OHSAS 18001 en kan hij dus gemakkelijk worden geïntegreerd in een Bestaand geformaliseerd managementsysteem.

Normen en standaarden

De diensten van Vinçotte zijn volledig gebaseerd op de norm SR-10 Social Responsibility management systems – Requirements 2011

De SR 10 norm kan worden toegepast binnen elke organisatie die een eigen structuur heeft, ongeacht de grootte, de betreffende sector of de plaats van vestiging.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.