Keuring van kwaliteitsborgingssysteem

Inzamelaars en handelaars van gevaarlijke afvalstoffen moeten volgens het VLAREMA (het Vlaams Regelement voor duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen) beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem. Dit systeem moet ten laatste op 1 juni 2015 gekeurd zijn door een onafhankelijk keuringsinstelling. Hiervoor kunt u een beroep doen op Vinçotte.

Meer over keuring van kwaliteitsborgingssysteem:

Vinçotte is door de OVAM erkend als keuringsinstelling en kan voor u de wettelijke keuring van uw kwaliteitsborgingssysteem uitvoeren. Bij de keuring zal nagegaan worden of het systeem inhoudelijk voldoet aan de bepalingen van het VLAREMA en in welke mate dit ook in de praktijk wordt toegepast. Dit gebeurt aan de hand van een inhoudelijke controle van het kwaliteitsborgingssysteem, interviews met de betrokken personeelsleden en door een steekproef van het afvalstoffenregister.

Indien u beschikt over een managementsysteem ISO 9001 of 14001, kunnen deze werkmethodes opgenomen worden in het bestaand managementsysteem. Onze keuring kan perfect gecombineerd worden met eventuele ISO-audits.

Indien gewenst kan Vinçotte voor de uitvoering van de keuring een preaudit uitvoeren. In de preaudit zal worden nagegaan in welk mate uw kwaliteitsborgingssysteem overeenstemt met de wettelijke voorschriften en of het in aanmerking kan komen voor een formele keuring.

Voordelen keuring van kwaliteitsborgingssysteem

Door uw kwaliteitsborgingssysteem te laten keuren door Vinçotte vervult u uw wettelijke verplichting. Onze experten formuleren tijdens de keuring bovendien voorstellen om uw systeem te optimaliseren. Onze keuring kan perfect gecombineerd worden met de audits van uw bestaand ISO 9001- of 14001-managementsysteem waardoor u de efficiëntie van het systeem verhoogt.

Normen en wetgeving

VLAREMA

Toepassing keuring van kwaliteitsborgingssysteem

  • industriële bedrijven
  • KMO’s (schroothandelaars, depollutiecentra voor autowrakken, aannemingsbedrijven,…)
  • intercommunales
  • ...

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.