U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Keuring kwaliteitsborgingssysteem

Inzamelaars, handelaars en/of makelaars in gevaarlijke afvalstoffen moeten volgens het Vlaams Regelement voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem. Dit systeem moet ten laatste op 1 juni 2015 gekeurd zijn door een onafhankelijk keuringsinstelling.

Vinçotte is door de OVAM erkend als keuringsinstelling en kan voor u de wettelijke keuring van uw kwaliteitsborgingssysteem uitvoeren. Bij de keuring zal nagegaan worden of het systeem inhoudelijk voldoet aan de bepalingen van het VLAREMA en in welke mate dit ook in de praktijk wordt toegepast. Dit zal gebeuren aan de hand van een inhoudelijke controle van het kwaliteitsborgingssysteem, interviews met de betrokken personeelsleden en door een steekproef van het afvalstoffenregister.

Indien u beschikt over een managementsysteem ISO 9001 of 14001, kunnen deze werkmethodes opgenomen worden in het bestaand managementsysteem. Onze keuring kan perfect gecombineerd worden met eventuele ISO-audits.

Indien gewenst kan Vinçotte voor de uitvoering van de keuring een pré-audit uitvoeren. In de pré-audit zal worden nagegaan in welk mate uw kwaliteitsborgingssysteem volledig is in vergelijking met de wettelijke voorschriften en het in aanmerking kan komen voor een formele keuring.

Dankzij deze dienst vullen wij uw wettelijke verplichting in tot het hebben en implementeren van een gekeurd kwaliteitsborgingssysteem. Verder formuleren onze experten tijdens de keuring voorstellen die uw systeem verder kunnen verbeteren. Onze keuring kan perfect gecombineerd worden met de audits van uw bestaand ISO 9001 of 14001 managementsysteem waardoor u de efficiëntie van het systeem verhoogt.

Wetgeving

Vlaams Regelement voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

Deze dienst wordt hoofdzakelijk gevraagd door:

  • industriële bedrijven en KMO’s (schroothandelaars, depollutiecentra autowrakken, aannemingsbedrijven, …)
  • intercommunales, ...

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.