U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Verificatie van verklaringen in het kader van de regeling voor de handel in emissierechten van broeikasgassen

Sinds 2005 zijn bedrijven met hoge broeikasgasemissies in de EU onderworpen aan een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (Richtlijn 2003/87/EG). Deze bedrijven moeten hun emissies jaarlijks monitoren en rapporteren volgens een strikte procedure die wordt beschreven in EU-verordening 2018/66. Onder bepaalde voorwaarden worden aan de betrokken bedrijven gratis emissierechten toegekend op basis van de opgegeven activiteitsniveaus. Gratis emissierechten en opgegeven emissies worden ingevoerd in een handelssysteem met grote financiële belangen voor de bedrijven en met als einddoel een ambitieuze vermindering van de emissies tegen het einde van fase IV van het systeem in 2030.

Om geldig te zijn moeten de verslagen over emissies en activiteitenniveaus jaarlijks aan een onafhankelijke verificatie worden onderworpen. Vinçotte is een geaccrediteerd organisme in de zin van de Europese AVR-Richtlijn en -Verordening, die de taken van de verificateur en de accreditatievereisten volgens de ISO 14065-norm omschrijft.

De EU-regeling voor de handel in emissierechten staat ook bekend als Europees systeem voor emissiehandel, EU-emissiehandelssysteem of EU Emissions Trading System en wordt vaak als EU ETS afgekort.

Naast de accreditatie en de lange ervaring in de rol van verificateur, steunt deze verificatiedienst op een ruimere waaier van vaardigheden die al aanwezig zijn binnen de Vinçotte teams. Onze kennis van de realiteit van de verschillende industriële sectoren, maar meer bepaald onze activiteiten op het gebied van metrologie, metingen van atmosferische emissies, laboratoriumanalyses, certificatie of energieprestaties, zijn stuk voor stuk troeven die ons in staat stellen een efficiënt multidisciplinair team samen te stellen.

Een beter begrip van de activiteiten van uw onderneming en haar specifieke kenmerken, wat de communicatie en de doeltreffendheid bij de verificatie vergemakkelijkt. Een erkend contactpunt voor de verschillende bevoegde autoriteiten en accreditatie-instanties. Aan het eind van het proces een dossier dat binnen de strikte termijnen wordt ingediend, maar ook relevante aanbevelingen voor de verbetering van uw procedures. Een samenwerking op lange termijn.

ISO14064 - Specificatie voor de kwantificering en rapportage van broeikasgasemissies en -verwijderingen

ISO14065 - Eisen voor instellingen die broeikasgasvalidaties en -controles uitvoeren

Verordening 2018/67 ("AVR") inzake de verificatie van gegevens en de accreditatie van verificateurs overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad

EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU ETS) en de uitbreiding ervan tot andere sectoren (DIR 2003/87/EG)

EU-innovatiefonds

Voor alle bedrijven en organisaties die onder het EU ETS vallen.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons