Opstellen van veiligheidsdocumenten (VGV plan, PID) voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Onze Vinçotte-experts kunnen:

 • een veiligheids- en gezondheidsplan (VGV plan) opstellen en aanpassen conform de bepalingen in de artikels 26 tot 30 van het KB;
 • -een postinterventiedossier opstellen (PID);

Het veiligheidsplan (VGV plan) specificeert de regels die van toepassing zijn op de werf in kwestie en houdt daarbij rekening, indien van toepassing, metde activiteiten die op de werf plaatsvinden. Bovendien bevat het plan ook specifieke maatregelen met betrekking tot de werkzaamheden.

Het postinterventiedossier (PID) bevat alle relevante architectureale, technische en organisatorische informatie met betrekking tot de bouw, het beheer en het onderhoud van de volledige constructie. Daarnaast wordt er in de dossiers ook al rekening gehouden met mogelijke toekomstige werken, zoals bv. het herstel, de vervanging of de afbraak van installaties of bouwelementen.


Dankzij deze dienst zorgt u voor het welzijn van uw werknemers en derden en bent u bovendien ook wettelijk in orde. Dankzij het volledige en correcte dossier dat u ontvangt, kunnen eventuele aanpassingen na oplevering en ingebruikname efficiënt en veilig uitgevoerd worden.

Wetgeving

R.R. 2001/01/25 Tijdelijke en/of mobiele bouwplaatsen en wijzigingen volgens R.D. van 19.12.01, 28.08.02, 19.01.05, 31.08.05, 22.03.06 en 17.05.07.

Deze dienst is bedoeld voor alle belanghebbenden in de bouwsector:

 • openbare diensten
 • bouwbedrijven
 • architecten
 • vastgoedbeheerders, ontwikkelaars, projectmanagers, eigenaars, etc.

Het veiligheids- en gezondheidsplan is verplicht in de volgende gevallen:

 • voor tijdelijke en/of mobiele bouwplaatsen waar een veiligheidscoördinator is aangesteld en waar werkzaamheden mogelijk zijn die als gevaarlijk beschouwd worden of een verhoogd risico met zich meebrengen.
 • zodra twee ondernemingen gelijktijdig of achtereenvolgens aanwezig zijn voor grote projecten (art. 26§2 van het K.B.).

Het veiligheids- en gezondheidsplan kan in drie vormen worden opgemaakt afhankelijk van de situatie:

 • een volledig VGV plan bij een oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m2, in het geval van gevaarlijke werkzaamheden of bij werkzaamheden op grotere schaal (duur van 30 werkdagen of meer dan 500 mandagen)
 • een vereenvoudigd VGV plan wanneer de oppervlakte minder dan 500 m2 bedraagt, in het geval van gevaarlijke of grotere werken (duur van 30 werkdagen of meer dan 500 mandagen) of wanneer de oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 500 m2 in het geval van ongevaarlijke of kleinere werken
 • een schriftelijke overeenkomst (oppervlakte minder dan 500 m2 , in het geval van ongevaarlijke of kleinere werken).
 • een volledig postinterventiedossier bij een oppervlakte groter dan of gelijk aan 500 m², als het werk gevaarlijk is en als er per dag meer dan 500 man op de werf aanwezig is.

Het PID is verplicht op alle locaties, ook als de werkzaamheden door slechts één aannemer worden uitgevoerd.

Dit dossier kan op twee manieren opgesteld worden:

 • een volledig postinterventiedossier bij een oppervlakte groter dan of gelijk aan 500 m², als het werk gevaarlijk is en als er per dag meer dan 500 man op de werf aanwezig is.
 • een vereenvoudigd postinterventiedossier als de oppervlakte minder dan 500 m² is, als er geen hoog risico is en als er per dag minder dan 500 man op de werf aanwezig is.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.