Testen/monitoring met rekstrookjes en analyse van vermoeing

Heeft u kranen, machines of andere materialen die u wilt testen op vermoeiiing? Zijn de berekeningshypotheses juist? Hoe wordt uw structuur belast? Wat is de theoretische levensduur van uw nieuwe structuur of de restlevensduur van uw bestaande structuur? Wilt u een overbelastingsproef uitvoeren? Kan dat veilig gebeuren? De Vinçotte-experten bieden u een antwoord op al uw vragen.

De techniek wordt gebruikt om lokale vervormingen en materiële beperkingen in materialen zoals staal, aluminium, kunststof, etc. te meten onder invloed van statische of dynamische belastingen.

Hoe gedraagt uw structuur (machine, kraan, vrachtwagen, metrostellen, pijpleiding, enz.) zich onder invloed van een statische of dynamische belasting die niet altijd goed gekend is?

Onze ingenieurs voeren de volgende controles uit in het lab van de klant of ter plaatse, zowel tijdens de ontwerp- als uitvoeringsfase:

 • sterkte- en stabiliteitscontroles
 • controle van bepaalde berekeningshypotheses uit de rekennota’s
 • bepaling van de werkelijke belasting op dynamisch belaste structuren in real life situaties (bv. rijdende vrachtwagens)
 • beoordeling van de weerstand tegen vermoeiing met schatting van de levensduur van prototypes of raming van de resterende levensduur van bestaande structuren
 • dimensionering van de structuur
 • belastingsproeven
 • verificatie van de veiligheid van de belastingsproeven
 • controle en beveiliging bij mechanische belastingsproeven
 • bepaling van de theoretische levensduur van uw nieuwe structuur of de restlevensduur van uw bestaande structuur
 • toezicht tijdens de montage van componenten zoals kabelbinders en -banden, etc.

Rekstrookjes worden gebruikt bij structuren, machines, voertuigen zoals wagons en metrostellen, hijs- en hefgereedschappen, etc. Vinçotte beschikt over de apparatuur, software en expertise om deze rekstrookjes aan te sluiten op het meetapparaat.

De Vinçotte-experten voeren metingen uit, analyseren de resultaten grondig, helpen u de juiste beslissingen te nemen en brengen uw structuur in overeenstemming met de voorschriften.

U verbetert de veiligheid van uw structuren aanzienlijk dankzij de kennis van materiaalbeperkingen in real life omstandigheden. Metingen met rekstrookjes houden rekening met elementen zoals geometrische afwijkingen, krachten of ondersteuningscondities.

De meest recente berekeningsmethoden zijn over het algemeen zeer geavanceerd, maar de toepassing ervan vereist soms kennis van parameters die moeilijk of onmogelijk te kwantificeren zijn. Steeds meer ontwerpers slagen er in om lichtere constructies te bouwen, maar er bestaat nog steeds een risico op fouten die de balans snel kunnen doen kantelen.

Deze technische aanpak maakt het mogelijk om de problemen m.b.t. berekeningslimieten te overwinnen dankzij de:

 • bepaling van parameters die moeilijk te evalueren zijn
 • bevestiging van de oorspronkelijke hypotheses van de ingenieurs

Deze dienst is bedoeld voor:

 • ingenieurs
 • machineontwerpers (ontwerpbureaus)
 • onderhoudsdiensten in geval van vermoeiing, mechanische problemen of broze breuken - deskundigen in geval van geschillen, enz.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.