Technisch advies, assistentie en expertise bij schade, constructiefouten of bemiddeling

In geval van schade door constructiefouten of bouwgeschillen is het aangewezen een expertise te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij.

Vinçotte beschikt als neutrale partner over het juiste profiel, genoeg ervaring en doorgedreven technische kennis om uw probleem te bekijken, te analyseren en er op onafhankelijke wijze over te rapporteren.

Meer over technisch advies, assistentie en expertise schade, constructiefouten of bemiddeling:

Om een correcte inschatting te maken van de omvang van de schade die bijvoorbeeld werd veroorzaakt door lekken, scheuren, barsten of verzakkingen, maar ook door gedegradeerd materiaal, voeren we visuele controles, niet-destructieve testen en metingen uit. Wanneer er plannen, lastenboeken en rekennota's ter beschikking zijn, gebruiken we deze als basis voor ons onderzoek. Na afloop van de probleemdetectie zullen wij u ook adviseren over mogelijke oplossingen om de schade te herstellen.

Omdat wij aangesteld worden als onafhankelijke partij kunnen de resultaten van ons onderzoek gebruikt worden in het kader van een juridische procedure.

Voordelen technisch advies, assistentie en expertise schade, constructiefouten of bemiddeling

Wanneer u een beroep doet op onze expertise, ontvangt u een overzichtelijk rapport waarin we ons technisch advies geven. Op basis hiervan kunt u defecten repareren zodat de constructie weer veilig in gebruik kan worden genomen. Daarnaast is dit rapport in het geval van een geschil een ideaal hulpmiddel wanneer een jurist specifieke technische bijstand nodig heeft.

Normen en wetgeving

 • ARAB
 • Codex over het welzijn op het werk
 • AREI
 • gewestelijke en gemeentelijke reglementen
 • Belgische en Europese normen, o.a. in de reeks NBN EN 1990 t.e.m. 1999 (Eurocodes) en de reeks NBN B
 • Eengemaakte Technische Specificaties STS
 • technische voorlichtingen WTCB, OCW en ATG
 • technische voorschriften ETAG en PTV
 • specifieke lastenboeken

Toepassing

 • bouwgeschillen
 • juridische procedures
 • specifieke situaties die om technische bijstand vragen

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.