U bevindt zich in de sector Gebouwen & Bouwsector

Stabiliteitscontrole van tijdelijke structuren i.h.k.v. o.a. evenementen (tenten, podias, kunstwerken, …)

Stabiliteitscontrole van tijdelijke structuren voor evenementen (tenten, podia, kunstwerken, tribunes, opstellen LED scherm )

De opdracht betreft het visueel nazicht van de algemene stabiliteitsprincipes van de opgestelde tijdelijke standconstructies, stellingtorens, stagestructuren en tentconstructies, groot LED scherm opgesteld voor het evenement.

Het nazicht van de bouwboeken is soms voorafgaand uitgevoerd en betreft een specifieke opdracht.

Basis van ons nazicht: normen van toepassing voor de berekening en het visuele nazicht ter plaatse van tijdelijk opgestelde structuren:

Zonder het voorleggen van een berekening of bouwboek van de tent of tijdelijke structuur , wel verplicht volgens de Belgische norm : NBN EN 13782, zijn er beperkingen aan ons onderzoek welke vermeld worden in het verslag.

Nazicht dossier en stabiliteitsberekeningen

Een nazicht van de opgestelde dossiers en stabiliteitsberekeningen voorafgaand aan het evenement, de zogenaamde bouwboekdossiers. Het voorleggen van een berekening of bouwboek van de tent of tijdelijke structuur is verplicht volgens de Belgische norm : NBN EN 13782.

Deze dienen dan minstens twee weken voor het evenement ingediend te worden

Indien geen bouwboekdossiers ter beschikking zijn kan advies verleend worden hoe deze dienen opgesteld te worden. Advies wordt gegeven ten aanzien van het gebruik van bovenvermelde normen en richtlijnen.

Visuele keuring van de tentstructuren voorzien van grondankers:

Testbelastingen op de grondankers rondom de spantenten en de hogere kadertenten: deze testbelastingen zijn volgens Vinçotte, gezien de ondergrond in België, steeds vereist in overeenstemming met de Belgische norm : NBN EN 13782.

Gezien de belangrijkheid van deze testen voor het bepalen van het aantal grondankers stellen we voor om telkens enkele testbelastingen op proefgrondankers uit te voeren, ten einde het juiste aantal grondankers accuraat te kunnen inschatten.

Vinçotte biedt u een gedetailleerd verslag aan waarin de vaststellingen worden opgenomen evenals het resultaat en vergelijking met de voorwaarden van het bestek of de opdracht odf de geldende norm.

Normen en standaarden

De normen die gebruikt worden bij onze beoordelingen:

 • EN 1090-2: Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
 • NBN EN 1990 + ANB : Basis of structural design.
 • NBN B 03-003: Deformation of structures –Deformation limit values - Buildings
 • NBN EN 13200-1 tot 7 : Spectator facilities.
 • NBN EN 1991-1-4 + ANB : Actions on structures - Wind actions
 • EN 1993-1-1 : Eurocode 3 : Design of steel structures
 • NBN EN 1991-2: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
 • NBN EN 1991-1-1 + ANB: General Actions. Densities, self-weight, imposed loads for buildings
 • NBN EN 1991-1-7 + ANB: General Actions - Accidental actions.
 • EN 1993-1-11 : General rules - Design of structures with tension components
 • EN 1999-1-1: Design of aluminium structures - part 1-1: General structural rules.
 • NBN EN 13782 : Temporary structures - Tents - Safety
 • Temporary demountable structures: Guidance on procurement, design and use - Third edition (April 2007)
 • Opstelling van tenten, podia, tribunes
 • LED scherm bij evenementen
 • Jumping, motorraces, wielerwedstrjiden, kermissen, feesten, muziek, optreden
 • Pop-up
 • Evenwicht
 • Nazicht en beoordeling van de bouw van nieuwe tenten en structuren
 • Bouw en opstelling van kunstwerken, mechanieken
 • Enz.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.