Controle en risicoanalyse van liften

Wilt u uw lift volledig in orde brengen? Is het tijd om een verplichte periodieke controle te laten uitvoeren? Wil u de slijtagekosten van uw lift verminderen? Heeft u neutraal advies nodig over uw lift(en)? Neem dan zeker contact met ons op. We keuren en controleren zo'n 35.000 liften per jaar in België en beschikken over een ongeëvenaarde technisch kennis en expertise in liften. Als veruit de grootste officieel erkende controleur van liften (u ziet ons in bijna elke lift hangen als teken van veiligheid) zorgen we er voor dat uw lift op tijd gekeurd is volgens het KB van 9 maart 2003.

In 2016 gebeurden er nog 3 dodelijke ongevallen met liften en de overheid heeft de controles op veiligheid liften opgedreven. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) voeren gezamenlijk controles uit om na te gaan of de beheerder van een personenlift de nodige moderniseringswerken (KB 9 maart 2003) heeft laten uitvoeren. Laat uw personenlift dus tijdig periodiek controleren door Vinçotte. Als u beheerder bent van een niet-conforme lift krijgt u van ons een verslag waarop staat of uw lift al dan niet verder veilig kan worden gebruikt. Indien het verslag negatief uitvalt moet u het nodige te doen om de lift conform te maken. Het is een inbreuk om een niet-conforme lift toch in dienst te houden.

Vinçotte helpt u ook om het beheer van uw liften te vereenvoudigen en lanceert daarom ViLIFT, het online platform voor het beheer van het wettelijk verplicht veiligheidsdossier.

Risicoanalyse

Als lifteigenaar moet u ervoor zorgen dat uw lift onder voorzienbare omstandigheden altijd veilig is voor de gebruikers. Daarom is het verplicht om preventief onderhoud en controles uit te voeren en de relevante documenten aan derden ter beschikking te stellen. Maar er is meer. Zo moet u uiterlijk 15 jaar na ingebruikname van uw lift een risicoanalyse laten uitvoeren en vervolgens om de 15 jaar (maximum) opnieuw. Vinçotte is dan dankzij zijn expertise en ervaring uw ideale partner.

Preventief onderhoud

Naast een risicoanalyse moet de beheerder/eigenaar ook preventief onderhoud laten uitvoeren volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Bij gebrek aan instructies is onderhoud voor privéliften minstens één keer per jaar en voor andere liften minstens twee keer per jaar verplicht.

Preventieve controles

Als beheerder/eigenaar moet u uw lift dus volgens bijlage II door Vinçotte laten nakijken. Dankzij onze jarenlange ervaring als EDTC kan u zeker zijn van een correcte controle. Wanneer en om de hoeveel tijd dat moet gebeuren, hangt af van een aantal factoren:

 • Indien het preventieve onderhoud van uw lift door een gecertificeerd (lift) onderhoudsbedrijf uitgevoerd wordt, moet de lift jaarlijks preventief gecontroleerd worden, aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie.
 • Indien het preventieve onderhoud van uw lift niet door een gecertificeerd (lift) onderhoudsbedrijf uitgevoerd wordt (of in andere gevallen), moet uw lift om de drie maanden preventief gecontroleerd worden.
 • Privéliften moeten jaarlijks preventief geïnspecteerd worden.

Dossier toegankelijk voor geïnteresseerden

De beheerder moet ook een dossier bijhouden dat volgende elementen bevat:

1) verslagen van risicoanalyses
2) documenten over de moderniseringsprogramma's en de uitvoering daarvan
3) verslagen van het uitgevoerde onderhoud van de afgelopen 10 jaar
4) rapporten van preventieve inspecties van de afgelopen 10 jaar
5) een gebruikshandleiding (handleiding en noodbedieningshandleiding)
6) onderhoudsinstructies
7) indien van toepassing: de EG-verklaring van overeenstemming

Dit dossier kan u ook online bijhouden met onze nieuwe toepassing ViLIFT.

Modernisering van liften

Liften moeten voldoen aan de wettelijke normen en indien nodig ook gemoderniseerd worden om het vereiste veiligheidsniveau te verzekeren. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/beheerder om ervoor te zorgen dat aan deze verplichting voldaan wordt.

Het moderniseringsproces bestaat uit verschillende stappen:

 • Fase 1: het uitvoeren van een risicoanalyse om de 15 jaar door een EDTC
 • Fase 2: het opstellen van een planning voor de moderniseringswerken

o Het moderniseringsbedrijf stelt de beheerder vervolgens verschillende technische oplossingen voor om de geïdentificeerde risico's te verhelpen en vermeldt bij elke oplossing ook de specifieke prijs en de voor-en nadelen.

 • Fase 3: uitvoering van de geplande moderniseringswerken
 • voor liften met een certificaat van regularisatie van een EDTC, uiterlijk binnen 3 jaar na de risicoanalyse
 • voor liften die na 10 mei 1998 in gebruik werden genomen, uiterlijk binnen 3 jaar na de risicoanalyse
 • voor liften die tussen 1 april 1984 en 10 mei 1998 in gebruik zijn genomen, uiterlijk op 31 december 1998
 • voor liften die tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 in gebruik zijn genomen, uiterlijk op 31 december 1984
 • voor liften die vóór 1 januari 1958 in gebruik zijn genomen, uiterlijk op 31 december 2022
 • Fase 4: laat een deel (art. 4§2) of alle (art. 5§4) moderniseringswerken controleren door een ETC.

o De beheerder laat de werken controleren door de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd en ontvangt vervolgens een certificaat van regularisatie.

Dankzij onze service voldoen uw liften aan de geldende normen en kan de lift in alle veiligheid gebruikt worden. Naast het uitvoeren van controles kunnen de liftexperten van Vinçotte u ook advies geven bij uw huidige en toekomstige liftinstallaties.

Deze dienst is essentieel in elk gebouw, flatgebouw of openbare ruimte. Dankzij preventieve inspecties respecteert u niet alleen de regelgeving, maar waarborgt u ook de veiligheid en beheert u met de nodige zorgvuldigheid Als eigenaar of beheerder bent u dan bovendien ook beschermd in geval van een gerechtelijke procedure.

Risico's verbonden aan liftinstallaties

Een lift die niet regelmatig gecontroleerd wordt, kan op elk moment afwijkingen of storingen vertonen of in het ergste geval een dodelijk ongeluk veroorzaken.

Ook al heeft u nog nooit problemen gehad met uw lift, dat is nog geen zekerheid dat hij conform en betrouwbaar is. Het is noodzakelijk om uw lift tijdig en regelmatig te laten controleren.

Soorten ongevallen

 • een slechtziende valt in de schacht omdat de draaideur niet was vergrendeld.
 • een technicus komt vast te zitten tussen de liftkooi en het schachtplafond omdat de noodstop niet werkte.
 • een persoon breekt zijn heup bij het verlaten van de lift omdat er een verkeerde niveau-aanpassing en/of onvoldoende verlichting en geen waarschuwing voor mogelijk niveauverschil was.

Wet- en regelgeving

 • Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 en volgende
 • Preventieve controle: 2 of 4 keer per jaar (indien onderhoudsservice)
 • Risicoanalyse (om de 15 jaar): opsomming van nieuwe risico's volgens de huidige stand van de technologie.
 • Inbedrijfstellingsonderzoek van de apparatuur: moet worden uitgevoerd telkens wanneer er belangrijke wijzigingen aangebracht zijn.
 • Certificaat van regularisatie: wanneer ALLE risico's uit het risicoanalyseverslag zijn geëlimineerd.

Deze dienst is bedoeld voor:

 • gebouw eigenaars
 • gebouw beheerders en facility management
 • syndici
 • ...

Wanneer een of meerdere van onderstaande zaken ontbreken, neem je best kontakt op met Vinçotte:

 • Zijn er in de lift noodzakelijke gegevens omtrent de beheerder, het onderhoudsbedrijf en het EDTC aanwezig?
 • Is er noodcommunicatie voorzien waardoor je in geval van panne of een probleem op hulp kan rekenen?
 • Is er een kenplaat aanwezig met gegevens over toegelaten personen en gewicht?

Wanneer volgende zaken zich voordoen, is het niet veilig meer om een lift te gebruiken:

 • Er is een niveauverschil tussen de lift en de vloer van het appartementsgebouw
 • De verlichting werkt niet
 • De deuren sluiten niet volledig
 • De lift stopt niet wanneer er een voorwerp voor het oog van de liftdeuren komt

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.