Controle van blusinstallaties (sprinklers, schuim, blusgas, watermist)

Zit u in de opstartfase van uw bouwproject? Vraagt uw verzekeringsmaatschappij u om een rapport over uw technische installaties om uw gebouw te verzekeren? Of wilt u een extra kwaliteitscontrole? De brandexperts van Vinçotte controleren uw blusinstallaties met behulp van water (sprinkler), schuim, gas of waternevel.

Blusinstallaties zijn apparaten met opmerkelijke voordelen in vergelijking met andere blusmiddelen, zoals de mogelijkheid om branden te detecteren, om de beveiligingsautoriteiten (brandweer) te alarmeren en om de brandhaard te controleren. Dankzij hun technologie beperken ze de schade bij brand, gebruiken ze minder water (of andere blusmiddelen) en kunnen ze voorkomen dat er slachtoffers vallen. Deze systemen hebben ook commerciële voordelen aangezien ze een continuïteitsgarantie bieden.

Deze blusinstallaties kunnen systemen zijn die gebruik maken van water of schuim, of ook wel "sprinklers" genoemd. Sommige systemen gebruiken waternevel met druppels van 10 tot 400 micrometer. Er bestaan ook automatische gasblussystemen en speciaal ontwikkelde systemen.

Ze worden gebruikt voor bijzonder kritische ruimtes zoals ICT-ruimtes, HV-cabines en maritieme ruimtes, maar ook voor de bescherming van voorwerpen zoals productieinstallaties.

Er bestaan 2 gasgroepen:

 • Inerte gassen: CO2, N2, Ar => zuiver of gecombineerd
 • « Chemische » blusgassen: FM200, Novec 1230

Een gasblusinstallatie werkt alleen goed als de ruimte luchtdicht is. Om te weten te komen of dat het geval is, moet je een « fantest » (gaslektest) uitvoeren.

De brandexperts van Vinçotte begeleiden u tijdens de ontwerpfase van uw installatie (ook in geval van afwijking) en voeren de controle uit van het technische dossier: plannen, berekeningen, schema's, gebruikte componenten, enz.

Vervolgens zorgen zij voor de inwerkingtreding van uw installatie (visuele evaluatie, functionele testen en eventuele metingen) en de periodieke inspectie ervan.

Dankzij deze dienst voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en garandeert u tegelijkertijd de efficiëntie van uw brandblusinstallatie en de veiligheid van uw medewerkers en derden. Door Vinçotte vanaf de projectfase te betrekken, zorgt u er ook voor dat latere interventies, na de installatie en de ingebruikname van het gebouw, efficiënt en zonder dure aanpassingen kunnen worden uitgevoerd.

Regels en voorschriften

 • KB (koninklijk besluit) van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing - Bijlage 6 - Industriële gebouwen (verplicht in bepaalde gevallen)
 • Art. 52 van het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) - detailhandelszaken vanaf 2000 m2

Sprinklage (en schuim)

 • NBN EN 12845
 • CEA 4001
 • NFPA
 • FM global

Watermist

 • Norme NFPA 750
 • DIOM (Design, Installation, Operation and Maintenance Manual) du fabricant

Blusgas

 • CEN/TS 14972
 • ISO 14520-1
 • EN15004
 • CEA4007
 • CEA4008
 • CEA4045
 • NFPA 12
 • NFPA 2001

  Vinçotte is door BELAC geaccrediteerd voor periodieke keuringen en inspecties en treedt daarom op als keuringsinstantie.

Deze dienst is bedoeld voor:

 • architecten,
 • bedrijven,
 • installateurs
 • syndicussen
 • facility managers
 • Enz.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.