U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Machinegeluid

Bent u zeker dat het geluid van uw machines de productiviteit van uw werknemers niet belemmerd? Volgt u de algemene wetgeving omtrent machinegeluid? Vinçotte, als erkend expert omtrent geluid, helpt u graag bij al uw vragen.

Vinçotte heeft een ruime ervaring in het uitvoeren van metingen en studies met betrekking tot geluid veroorzaakt door machines.

Onze expertise op dit terrein omvat een brede waaier aan diensten:

 • uitvoeren van geluidsmetingen op diverse machines in het kader van de Machinerichtlijn
 • bepalen van het geluidsvermogenniveau van machines op basis van geluidsdrukmetingen
 • bepalen van het geluidsvermogenniveau van machines op basis van intensiteitsmetingen
 • opleveringstesten en controle van eisen volgens lastenboek
 • intensiteitsmetingen voor bronidentificatie en bepalen van de relevante deelbronnen van een machine
 • activiteiten als “aangemelde instantie” in het kader van de Europese Richtlijn voor geluidsemissie van machines voor het gebruik buitenshuis (aangemelde instanties sinds 1984)
 • trillingsmetingen op machines en funderingen
 • metingen en opleveringstesten in overeenstemming met diverse internationale normen
 • advies om het geluid aan de bron te beperken
 • bepalen van het maximale geluidsvermogenniveau om in orde te zijn met de milieuwetgeving of om potentiële hinder te voorkomen
 • onderzoek naar de toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT-studies)

Wanneer u samenwerkt met Vinçotte bieden wij u een ruim aantal voordelen:

 • Vinçotte heeft een ruime ervaring op gebied van geluid veroorzaakt door machines. Er is een team van 10 ervaren specialisten werkzaam binnen de dienst geluid.
 • we zijn een “aangemelde instantie” in het kader van het Koninklijk Besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogenniveau van materieel voor gebruik buitenshuis
 • we hebben een accreditatie van Belac voor de activiteiten als “aangemelde instantie” hetgeen Vinçotte tot een neutrale en objectieve partij maakt en dit zowel overeenkomstig de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 (certificaat 016-test) als de norm NBN EN ISO/IEC 17020 (certificaat 016-insp).
 • er is een accreditatie van Belac voor de intensiteitsmetingen ter bepaling van het geluidsvermogenniveau van bronnen volgens ISO 9614-2 overeenkomstig de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 (certificaat 016-test)
 • deze erkenningen en accreditaties hebben tot gevolg dat de resultaten en bevindingen van Vinçotte aanvaard worden door de diverse instanties en overheden

U beschikt over een duidelijk en overzichtelijk rapport met betrekking tot het geluidsvermogenniveau van uw machine met indien nodig concrete maatregelen voor verdere geluidsreductie. Vinçotte kan als aangemelde instantie de nodige assitentie verlenen om u in orde te stellen met de Europese Regelgeving.

Wetgeving

   • KB van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogenniveau van materieel voor gebruik buitenshuis
   • Richtlijn 2000/14/EG van het Europese Parlement en de Raad van 8 mei 2000 inzake de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis
   • Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines
   • Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake machines


Normen en standaarden

   • ISO 3740 – 3746 reeks: Bepaling geluidsvermogenniveau op basis van geluidsdrukmetingen
   • ISO 9614 –1 & 2 : Bepaling geluidsvermogenniveau op basis van intensiteitsmetingen

Deze diensten zijn beschikbaar voor zowat iedereen:

 • industrieën
 • KMO’s
 • Overheidsdiensten en gemeentebesturen
 • particulieren

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.