U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

ISO 50001 - Energiemanagementsystemen

U kunt uw klanten en medewerkers duidelijk aantonen dat uw bedrijf zijn energiebeheer op een gestructureerde manier aanpakt door het ISO 50001-certificaat te behalen. De ISO 50001-norm is namelijk een internationale standaard met richtlijnen voor een gestructureerd energiebeheer. Als geaccrediteerd organisme is Vinçotte de ideale partner om u bij te staan tijdens het certificatieproces.

Deze norm heeft tot doel de energieprestaties (energie-efficiëntie, -gebruik en -verbruik) van uw organisatie op een systematische wijze te verbeteren. Deze is gebaseerd op continue verbetering zoals gelijkaardige normen voor kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement en sluit nauw aan bij een bestaand ISO 14001 of EMAS-systeem. Bij de toepassing van deze norm zijn 3 pijlers essentieel, met name de energieanalyse, de opmaak van energieprogramma’s met prestatie-indicatoren en de uitbouw van een energiemonitoring-strategie. Deze 3 pijlers worden verzorgd door onze experten.

Tijdens de audit wordt nagegaan of de eisen opgelegd in de ISO 50001:2011 norm correct zijn geïmplementeerd. Dit gebeurt door het nakijken van de documentatie en door interviews in de verschillende betrokken afdelingen van het bedrijf.

Energiebeheer volgens ISO 50001 heeft volgende voordelen:

  • Energiebeheer op lange termijn, ipv via “ad hoc”-acties.
  • Energiebeheer op basis van metingen
  • Zekerheid dat besparingskansen daadwerkelijk worden uitgevoerd
  • Permanente controle op de rendementen van de energie-installaties
  • Garanties van acties in de tijd zodat de besparingen niet verwateren

Bovendien sluit de norm nauw aan bij de bestaande normen ISO 14001 en EMAS en is hij makkelijk integreerbaar in een bestaand milieuzorgsysteem.

Wetgeving

Alle voor het bedrijf relevante regionale, federale en europese wetgeving gerelateerd aan energie.


Normen en standaarden

De diensten van Vinçotte zijn volledig gebaseerd op ISO 50001 – Energiemanagementsysteem – Eisen met gebruiksrichtlijnen (juni 2011). Zie ook het Bureau voor Normalisatie.

Vinçotte is voor de certificatie van energiemanagementsystemen naar ISO 50001 geaccrediteerd door BELAC (BE-V-0016 QMS)

ISO 50001 kan geïmplementeerd worden in iedere organisatie - ongeacht grootte, sector of locatie - die een eigen structuur heeft en haar energieverbruik zelf kan controleren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.