Vinçotte Whitepaper: Veiligheid van Arbeidsmiddelen en machines

Machines en installaties maken het grootste gedeelte uit van de “arbeidsmiddelen” in een onderneming. Hun goede opvatting en correct gebruik is dan ook een essentieel onderdeel van het veiligheidsbeleid in de onderneming.

Met de invoering van de Kaderrichtlijn 89/391/EEG “Veiligheid en Gezondheid op het Werk” in 1989 werd de ter zake geldende reglementering grondig gewijzigd, onder meer op basis van de omzetting van verschillende Europese richtlijnen betreffende arbeidsomstandigheden in het Belgisch recht, waaronder de kaderrichtlijn 89/391/EEG en de richtlijn arbeidsmiddelen 89/655/EEG en haar wijzigingen (thans 2009/104/EG).

Vooral deze laatste heeft een belangrijke weerslag op de huidige regels voor veiligheid bij het gebruik van machines. Daarnaast wordt ook de veiligheid van de nieuwe machines nu voornamelijk bepaald langs Europese richtlijnen en de CE-markering. Inzicht in de veiligheidsregels die van toepassing zijn op het gebruik ervan is daarom van essentieel belang.

Wat zijn de veiligheidsregels die van toepassing zijn op de aanschaf en inbedrijfstelling van machines? Voor bestaande machines, geleasde of geleasde machines? Welke eisen gelden bij de bouw van machines voor eigen gebruik? Welke eisen zijn van toepassing bij het aanpassen van machines?

Of u nu een werkgever, preventieadviseur, aankoper of technische medewerker bent, het antwoord op al uw vragen vindt u in onze nieuwe Whitepaper.


Interesse in deze oplossing? Contacteer ons via deze link!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven