Vinçotte Whitepaper: Veiligheid van Arbeidsmiddelen en machines

Machines en installaties maken het grootste gedeelte uit van de “arbeidsmiddelen” in een onderneming. Hun goede opvatting en correct gebruik is een essentieel onderdeel van het veiligheidsbeleid in de onderneming.

Met de invoering van de Kaderrichtlijn 89/391/EEG “Veiligheid en Gezondheid op het Werk” werd de geldende reglementering grondig gewijzigd.

De omzetting van verschillende Europese richtlijnen betreffende arbeidsomstandigheden in het Belgisch recht, waaronder de kaderrichtlijn 89/391/EEG en de richtlijn arbeidsmiddelen 89/655/EEG en haar wijzigingen (thans 2009/104/EG) naar het Belgische recht hebben een belangrijke weerslag op de huidige regels voor veiligheid bij het gebruik van machines. Daarnaast wordt ook de veiligheid van de nieuwe machines voornamelijk bepaald langs Europese richtlijnen en de CE-markering. Inzicht in de veiligheidsregels die van toepassing zijn op het gebruik ervan is daarom van essentieel belang.

Wat zijn de veiligheidsregels die van toepassing zijn op de aanschaf en inbedrijfstelling van machines? Voor bestaande machines, geleasde of geleasde machines? Welke eisen gelden bij de bouw van machines voor eigen gebruik? Welke eisen zijn van toepassing bij het aanpassen van machines?

Of u nu een werkgever, preventieadviseur, aankoper of technische medewerker bent, het antwoord op al uw vragen vindt u in onze nieuwe whitepaper "Veiligheid van arbeidsmiddelen/machines"

Ook voor machinefabrikanten, invoerders of -verkopers geeft deze whitepaper perfect aan waaraan machines die in België verkocht worden, moeten voldoen.


Heeft u na te het lezen van deze whitepaper nog vragen of nood aan bijkomend advies? Vul dan HIER uw gegevens in en onze experten contacteren u zo snel mogelijk!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven