Vinçotte werkt aan erkenning als waterstofcertificatie-instelling

Ramses Sterckx, Lead Contract Engineer in Duurzaamheid en Milieu bij Vinçotte, lid van de Kiwa groep, deelt inzichten in het recente waterstofcertificeringsinitiatief.

Een waterstofcertificatie-instelling worden #

Vinçotte werkt aan de erkenning als certificatie-instelling om de herkomst en duurzaamheid van waterstof voor onze klanten te garanderen. Om dit doel te bereiken, heeft Vinçotte een aanvraag ingediend om een certificatie-instelling te worden als onderdeel van een vrijwillig EU-programma voor de certificatie van RFNBO's (Hernieuwbare Brandstoffen van Niet-Biologische Oorsprong) - volgens de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie. Het uitgebreide certificeringsprogramma wordt momenteel erkend door de Europese Commissie.

"We zijn blij dat we binnenkort kunnen voldoen aan de toenemende vraag van onze klanten, die graag duurzame praktijken op het gebied van waterstof willen omarmen. Na erkenning door de Europese Commissie verwachten we tegen de zomer van 2024 volledige certificering" - Ramses Sterckx

“Dit initiatief is een belangrijke stap om Vinçotte in staat te stellen een waterstofcertificeringsinstantie te worden - waardoor de inspanningen voor duurzaamheid verder worden versterkt en een schonere, groenere toekomst wordt bevorderd,” zegt Ramses Sterckx, Lead Contract Engineer in Duurzaamheid en Milieu bij Vinçotte.

“Het aanvraagproces als certificeringsinstantie is rigoureus en vereist een nauwgezette planning en samenwerking,” legt Ramses uit. “We zijn blij dat we binnenkort kunnen voldoen aan de toenemende vraag van onze klanten, die graag duurzame praktijken op het gebied van waterstof willen omarmen. Na erkenning door de Europese Commissie verwachten we tegen de zomer van 2024 volledige certificering, zodat we samen met onze klanten vooruitgang kunnen boeken op dit gebied en certificeringsprocessen voor hen kunnen starten.”

Voordelen van waterstofcertificering #

“Er zijn veel voordelen te zien voor onze klanten en het milieu. Certificering betekent niet alleen een verschuiving naar een toekomst die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen, waarbij RFNBO's opkomen als cruciale alternatieven,” legt Ramses uit. “Het certificatieschema voor hernieuwbare brandstoffen zorgt ook voor verantwoording door de markt, vermindert actief de CO2-uitstoot en stimuleert de uitbreiding van de productie van hernieuwbare energie. De vereisten voor een RFNBO, zoals bepaald in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (REDII), zijn er namelijk niet op gericht om de huidige productiecapaciteit voor hernieuwbare energie af te leiden voor de productie van RFNBO's, maar om extra productie van hernieuwbare energie toe te voegen. Deze stap toont de toewijding van de markt aan duurzaamheid en bevordert de groei van de markten voor hernieuwbare energie.”

Bovendien zal het certificeringsschema een cruciale rol spelen bij het stimuleren van de groei van de waterstofmarkt binnen de transportsector en de industrie, aangemoedigd door regelgevende doelstellingen en nationale wetten.

Samen de toekomst van waterstof vormgeven #

“Bij Vinçotte en Kiwa zijn we enthousiast om nauw te blijven samenwerken met onze klanten om alle uitdagingen het hoofd te bieden en voorop te blijven lopen bij de ontwikkelingen in de waterstofsector,” besluit Ramses. “Onze aanstaande certificering zal ons in de juiste richting duwen, zodat we kunnen voldoen aan de eisen van de markt en kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Waterstof is gewoonweg fundamenteel voor duurzaamheid en zal de toekomst en onze toekomstige generaties van energie voorzien en het is noodzakelijk dat onze klanten streven naar certificering.”

Vragen over waterstof in jouw bedrijf?

Neem contact op met ons!