Vinçotte vermindert de kans op arbeidsongevallen met werkplaatsmachines

Nog te vaak worden arbeidsongevallen veroorzaakt door (verkeerd gebruik van) machines. Vinçotte helpt u bij het voorkomen van risico’s en het treffen van beveiligingsmaatregelen.

Elk bedrijf of openbare dienst met een eigen onderhouds- of technische dienst heeft één of meerdere machines om materialen te bewerken (bv. boren en slijpen). Deze machines worden vaak gebruikt voor specifieke klussen zoals een snelle herstelling en hebben vaak al heel wat jaren op de teller staan. Nog te vaak worden arbeidsongevallen veroorzaakt door (verkeerd gebruik van) deze machines. Deze ongelukken kunnen nochtans grotendeels vermeden worden door de juiste beschermingsmaatregelen te treffen en de machine correct te gebruiken.

Controleverlies over machines: een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen

De cijfers liegen er niet om. Uit de jaarverslagen en sectorfiches van Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s – www.fedris.be ) blijkt dat verlies van controle over machines en over het bewerkte materiaal een belangrijke oorzaak blijft van arbeidsongevallen. Beknelling, contact met een snijdend voorwerp en contact met een hard of ruw voorwerp (waaronder machinedelen en hun snijgereedschappen) zijn hierbij de belangrijkste soorten ongevallen.

Vinçotte volgt de veranderende wetgeving en normering op de voet

Als werkgever mag u uw personeel alleen laten werken met veilige machines die voldoen aan de wetgeving en huidige veiligheidstechnieken. De normering omtrent machineveiligheid verandert vaak in functie van nieuwe technologieën. Vinçotte beschikt over de nodige kennis met betrekking tot de wetgeving en heeft toegang tot de specifieke veiligheidsnormen om uw machines te auditeren. Na de audit stellen we een evaluatierapport op waarin we de nodige beveiligingsmaatregelen opnemen. Zo kan u verdere stappen ondernemen en uw leveranciers contacteren. Op aanvraag voorzien wij ook een adviesgesprek waarin we al uw vragen beantwoorden en/of (jaarlijkse) follow-up audit(s) waarin we kijken of alle maatregelen effectief getroffen zijn en ook gehanteerd blijven.


In de Presentatie Veiligheid Werkplaatsmachines die u hiernaast kan downloaden, zetten we voor u drie veelvoorkomende werkplaatsmachines op een rij en beantwoorden we de volgende vragen:

  1. Wat zijn de grootste risico’s bij het gebruik van deze machine?
  2. Door welke veiligheidsmaatregelen kan ik deze risico’s minimaliseren?
  3. Hoe kan ik voldoen aan de huidige wetgeving en normering?

Met Vinçotte kiest u voor een ervaren partner die op de hoogte is van alle reglementeringen en die beschikt over alle verplichte erkenningen, het nodige materiaal en flexibele multidisciplinaire teams. Ontdek onze services:

Veiligheid van machines in gebruik

CE conformiteit van nieuwe machines

Veiligheid van machines